Skoči na vsebino

ENOTNA METODOLOGIJA ORGANIZACIJE URGENTNIH CENTROV

Enotna metodologija organizacije UC je dokument, ki postavlja osnovne usmeritve in zahteve za organizacijo UC kot samostojnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah z vidika organizacije vodenja, sistematizacije kadra, definicije področja dejavnosti, organizacije delovnih procesov in vpeljevanja kliničnih poti, vodenja kakovosti ter vidika zagotovitve finančnih sredstev.