Skoči na vsebino

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI - TRIAŽA

 

Sprejem pacienta v ambulanti nujne medicinske pomoči (NMP) se bistveno razlikuje od sprejema  v redni ambulanti. V določenem trenutku se v ambulanti NMP lahko pojavi bistveno več pacientov, kot jih osebje naenkrat lahko obravnava. Vse našteto je razlog, da sprejem pacientov v ambulanti NMP lahko postane kritična točka v procesu obravnave urgentnih pacientov.

Da bi to kritično točko spravili pod kontrolo, moramo takoj ob sprejemu uporabiti sistematičen pristop, ki bo razločil nujne od nenujnih pacientov in določil vrstni red obravnave pacientov glede na stopnjo nujnosti. Gre za sortiranje, razvrščanje glede na pacientovo potrebo po hitrosti oskrbe. Uveljavljen izraz triaža so najprej uporabili v vojaški medicini, kjer se je zaradi velikega števila hkrati poškodovanih ob omejenih medicinskih virih izkazala izrazita potreba po določitvi vrstnega reda za oskrbo.

 

Triaža je postopek, v katerem razvrstimo paciente glede na potrebo po začetku zdravstvene obravnave. Triaža ne temelji na predvideni diagnozi, pač pa na nujnosti stanja oz. potencialni ogroženosti. Triaža v ambulantah NMP je tudi postopek zmanjševanja kliničnega tveganja za paciente v primerih, ko zaradi velikega števila pacientov zdravstveno osebje ne zmore sprotne obravnave vseh pacientov.

Namen triaže je, da zagotovi pravilno in pravočasno oskrbo pacientov glede na težave zaradi katerih prihajajo. Triaža ni namenjena postavljanju diagnoz in predvidena diagnoza tudi ni temelj za razvrščanje pacientov. Namen triaže je ocena ogroženosti in prizadetosti ter na podlagi tega določitev vrstnega reda obravnave. 
 

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči je bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013 objavljena Odredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje službe nujne medicinske pomoči, s katero je minister za zdravje določil program usposabljanja za izvajanje službe NMP z nazivom "Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji". 
 

Program usposabljanja se izvaja v obliki tečaja. Tečaj je namenjen nosilcem zdravstvene nege v sistemu NMP, ki se pri svojem delu srečujejo s sočasnim sprejemom in obravnavo večjega števila urgentnih  pacientov. Za osvojitev vsebin tečaja potrebujejo udeleženci znanje urgentne zdravstvene nege in vsaj tri leta delovnih izkušenj pri delu v urgentni ambulanti. Okvirne informacije o tečaju.

 

 

 

 

 

OPOZORILO:

"Glede na to, da je tečaj prvenstveno namenjen nosilcem zdravstvene nege usposabljanje organizira Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci). Za dodatne informacije glede izvedbe tečaja (termini, lokacije, cena,…) se torej lahko obrnete na organizatorja usposabljanja oziroma bodo informacije objavljene na spletni strani Zbornice – Zveze (http://www.zbornica-zveza.si/)."