Skoči na vsebino

SKLEP O POGOJIH IN MERILIH ZA DODELITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE STOKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ OSEBJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI S PODROČJA KEMIJSKIH NESREČ ZA LETO 2014.

 

Ministrstvo za zdravje objavlja sklep o pogojih in merilih za dodelitev sredstev za financiranje stokovnih izpopolnjevanj osebja nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2014.

 

 

Ocenjena vrednost financiranja dveh izobraževanj za leto 2014 znaša 28.000,00 EUR. Postopek dodelitve sredstev je vezan na sprejem proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in na proračunske zmogljivosti Ministrstva za zdravje v letu 2014. V kolikor pride do spremembe v proračunu ali programu dela oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na dodelitev sredstev po tem sklepu, se lahko postopek zaključi, tako da ne bo izbrana nobena vloga.

 

Rok za predložitev vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev je 22. 11. 2013. Vlagatelji bodo o (ne)izbiri obveščeni najkasneje v 30. dneh po poteku roka za predložitev vloge.