Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MREŽA URGENTNIH CENTROV

 

Projektna enota za Centre nujne medicinske pomoči je skrbela za izvedbo projekta vzpostavitve mreže urgentnih centrov v Republiki Sloveniji in opravljala naslednje naloge, ki se na nanašajo na to področje dela:


•  vodenje in koordinacija projektnih aktivnosti;
•  priprava strateških dokumentov, potrebnih za odločanje o poteku projekta;
•  sodelovanje in komuniciranje s Projektnim svetom in Projektnim odborom;
•  priprava javnih razpisov, povezanih s projektom;
•  sodelovanje s Sektorjem za izvajanje kohezijske politike MZ in organom upravljanja;
•  priprava vlog za sofinanciranje posameznih projektov za CNMP.

 

Projekt vzpostavitve mreže urgentnih centrov v RS je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Od skupno 50.398.213,56 EUR odobrenih sredstev je bilo porabljenih 48.740.006,39 EUR, od katerih je bilo 41.429.002,68 EUR prispevka Skupnosti in 7.311.003,71 EUR slovenske udeležbe. Neupravičene stroške investicij je plačalo ministrstvo in posamezne bolnišnice. Glavni cilj projekta je bila vzpostavitev sodobnih in racionalno organiziranih urgentnih centrov v 10 regionalnih bolnišnicah.

 

Tabela realizacije za upravičene stroške po operacijah (urgentnih centrih) znotraj projekta "Mreža urgentnih centrov"

ZAP.
ŠT.

OPERACIJA/ URGENTNI CENTER

REALIZACIJA SKUPAJ
(v EUR)

1.     

UC BREŽICE

1.821.313,57

2.     

UC MARIBOR

9.820.356,25

3.     

UC IZOLA

4.961.580,30

4.     

UC CELJE

6.763.980,58

5.     

UC MURSKA SOBOTA

4.229.666,31

6.     

UC TRBOVLJE

2.556.269,87

7.     

UC JESENICE

5.199.575,78

8.     

UC SLOVENJ GRADEC

4.237.414,82

9.     

UC NOVO MESTO

4.835.557,07

10.   

UC NOVA GORICA

4.314.291,84

SKUPAJ

48.740.006,39

 

Cilj je bil dosežen z izpolnitvijo sodobnih pogojev za izvajanje službe nujne medicinske pomoči, obenem z združitvijo primarne in bolnišnične urgentne službe na enem mestu, s čimer je uporabnikom omogočena hitrejša in učinkovitejša zdravstvena obravnava, z bistveno izboljšanimi možnostmi diagnostike in terapevtske obravnave.
 
Vzpostavitev mreže urgentnih centrov vpliva na povečanje hitrosti in učinkovitosti obravnave nujnih akutnih stanj, obenem pa se bo ob zvišani dostopnosti za uporabnike povišuje tudi strokovna raven izvajanja storitve nujne medicinske pomoči.
 
Do 30. 6. 2016 so bile vse operacije znotraj projekta "Mreža urgentnih centrov" fizično in finančno zaključene, vseh 10 urgentnih centrov deluje. Monitoring se bo izvajal še 10 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezen urgentni center.