Skoči na vsebino

UC BREŽICE

 

 

Urgentni center Brežice je umeščen v pritličje objekta centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo (CIT-PACU), ki ga sofinancirata Splošna bolnišnica Brežice in Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje. V okviru te gradnje so bili v celotnem pritličju predvideni prostori za novi urgentni center.
 
S sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 22.7.2013, se je pričel odprti postopek na podlagi 25. člena ZJN-2 za izbor izvajalcev za izvedbo GOI del in dobave ter montaže medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Brežice. Javno naročilo je bilo sestavljeno iz treh sklopov in sicer:


SKLOP 1: GOI dela z dobavo in vgradnjo vgradne medicinske opreme
SKLOP 2: Pohištvena oprema in tipska oprema
SKLOP 3: Splošna medicinska oprema in tehnična oprema, ter medicinski aparati.

 

Dela izbranih izvajalcev so se pričela 17.1.2014. Za sklop 1 so bila vsa dela po pogodbi dokončana dne 14.8.2014, ko je bilo izdano tudi uporabno dovoljenje (pravnomočno 3.9.2014). Dela po sklopu 2 in 3 pa so se zaključila z dnem 15.07.2014 s podpisom primopredajnih zapisnikov.

 

Dne 7.11.2014 je potekala otvoritev urgentnega centra v SB Brežice, s katero so se uradno odprla vrata prvega urgentnega centra v mreži urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

 

Otvoritev

Urgentni center Brežice/SLUŽBA NMP