Skoči na vsebino

UC CELJE

 

 

 

Projekt Urgentni center Celje je bil vključen v širši projekt nadomestne novogradnje SB Celje in je predstavljal prvo etapo tega projekta.

 

Dne 6.5.2013, se je pričel odprti postopek na podlagi 25. člena ZJN-2 za izbor izvajalcev za izvedbo GOI del in dobave ter montaže medicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Celje.


Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23.5.2013 pod številko objave JN6176/2013.

 

Izbrani izvajalci so pričeli z uvedbo v delo konec leta 2013, dela pa so se zaključila s podpisom primopredajnega zapisnika 15.12.2014. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 12.12.2014. Za delovanje urgentnega centra Celje je bilo kasneje na skupnem javnem naročilu za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za potrebe sedmih urgentnih centrov, kupljene del preostale opreme.
 

Otvoritev urgentnega centra v SB Celje je potekala 21.12.2015 , s katero so se uradno odprla vrata še enega urgentnega centra v mreži urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

 

 

Otvoritev

 

Urgentni center Celje