Skoči na vsebino

UC JESENICE

 

Projekt Urgentni center Jesenice je obsegal razširitev in delno preureditev oziroma adaptacijo obstoječe bolnišnične urgence v pritlični etaži Splošne bolnišnice Jesenice tako, da se po skupnih površinah in namembnosti prostorov zadosti predpisom in enotni metodologiji.  Novi Urgentni center obsega skupaj neto 1.387,07 m2, od tega je na novo zgrajenih 695,30 m2, adaptiranih obstoječih  400,48 m2 in nespremenjenih obstoječih površin 291,29 m2. V okviru investicije v urgentni center je bila predvidena tudi izvedba povsem novega dovoza za reševalna vozila s pokrito ploščadjo in peš osebnega dostopa.

 

Dne 10.5.2013 se je pričel odprti postopek oddaje javnega naročila za izvedbo GOI del in dobave ter montaže medicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Jesenice. Javno naročilo je bilo sestavljeno iz dveh sklopov in je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17.5.2013 pod številko objave JN5861/2013. Ker so vse prispele ponudbe presegale ocenjeno vrednost javnega naročila, je bila sprejeta odločitev o izločitvi vseh ponudb. Po neuspelem odprtem postopku, se je izbira ponudnika nadaljevala po postopku s pogajanji po predhodni objavi, brez objave obvestila o javnem naročilu, na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena ZJN-2.

 

Gradbena dela na projektu so se pričela julija 2014, zaključek del pa je bil opravljen s primopredajo dne 20.11.2015.

Del opreme za delovanje urgentnega centra Jesenice je bilo pridobljene po skupnem javnem naročilu za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za potrebe sedmih urgentnih centrov.

 

Otvoritev urgentnega centra v SB Jesenice je potekala 11.12.2015, s katero so se uradno odprla vrata četrtega urgentnega centra v mreži urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

 

 

Otvoritev 

 

Otvoritev - SB Jesenice