Skoči na vsebino

UC MARIBOR

 

UC Maribor je največji v celotni mreži, saj je ta projekt edini, ki je po enotni metodologiji oblikovanja urgentnih centrov v RS umeščen v največji velikostni razred.
 
Javno naročilo za izvedbo GOI del ter dobavo in vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v okviru projekta "Mreža urgentnih centrov" je bilo sestavljeno iz treh sklopov in sicer iz sklopa 1 - GOI dela , sklopa 2 - splošna pohištvena oprema in sklopa 3 - splošna medicinska oprema. Odprti postopek oddaje javnega naročila na podlagi 25. člena ZJN-2 se je pričel 15.04.2013, obvestilo o naročilu pa je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 25.4.2013 pod številko objave JN4776/2013.

 

Po uvedbi izvajalca v delo, so se prostori urgence umestili v obstoječe prostore bolnišnice, zato je bilo potrebno delo izvajati v 2 etapah. Prva etapa je bila zaključena in dne 28.11.2014, ko je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za 1. Etapo. Druga etapa je bila zaključena dne 14.8.2015 in pridobljeno uporabno dovoljenje. V okviru prve in druge etape sta bili dobavljeni tudi pohištvena oprema in splošna medicinska oprema. Izvajalec je GOI dela na projektu urgence zaključil v mesecu avgustu 2015, ko je bila predana vsa zahtevana dokumentacija in uporabno dovoljenje. Naknadno je bilo izvedeno tudi skupno javno naročilo za vso ostalo opremo, potrebno za delovanje urgentnega centra. Vsa oprema, nabavljena po skupnem javnem naročilu je bila dobavljena do konca leta 2015.
 
 

Otvoritev urgentnega centra v UKC Maribor je potekala 19.11.2015, s katero so se uradno odprla vrata še enega urgentnega centra v mreži urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

 

Otvoritev 

 

Urgentni center Maribor