Skoči na vsebino

UC MURSKA SOBOTA

 

 

Urgentni center Murska Sobota je predstavljal del investicije, ki skupaj obsega rekonstrukcijo obstoječega dela objekta in gradnjo novega prizidka. Površina urgentnega centra v tej investiciji  znaša skupno 1.429,19 m2 novih in rekonstruiranih prostorov.

 

Na podlagi 25. člena ZJN-2 se je dne 14.5.2013 pričel odprti postopek oddaje javnega naročila za izvedbo GOI del in dobave medicinske in nemedicinske opreme za Urgentni center Murska Sobota.


Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23.5.2013 pod številko objave JN6223/2013.

 

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana sredi decembra 2013, dela pa so se pričela v februarju 2014. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 27.03.2015, izvajalec pa je z deli zaključil 31.03.2015, ko je bila izvedena tudi primopredaja investicije. Del opreme za delovanje urgentnega centra Murska Sobota je bilo pridobljene po skupnem javnem naročilu za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za potrebe sedmih urgentnih centrov.

 

Otvoritev urgentnega centra Murska Sobota je potekala 16.9.2015, s katero so se uradno odprla vrata urgentnega centra v Pomurski regiji, v okviru širše mreže urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

 

Otvoritev

 

Urgentni center Murska Sobota

 

 

Po terminskem planu je predviden začetek gradnje urgentnega centra v letu 2014 z zaključkom do konca leta 2015. V tem okviru bodo izvedena vsa gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, z dobavo in montažo opreme. 

 

Dogodek v UC Murska Sobota, 19. 9. 2015