Skoči na vsebino

UC NOVA GORICA

 

Za Urgentni center Nova Gorica je bila po investicijskem programu predvidena ureditev novega urgentnega centra v pretežnem delu pritličja novega objekta, ki je bil od začetka njegovega načrtovanja pred več leti poimenovan Urgentni center operacijski blok in vezni trakt Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica.

Objekt v pritličju poleg prostorov urgentnega centra, katerega sestavni del je tudi urgentni operacijski blok, obsega še prostore za endoskopski oddelek SB Nova Gorica in vezni hodnik med novo in staro stavbo bolnišnice, ki je hkrati tudi edina komunikacija med urgentnim centrom in ostalimi deli bolnišnice. Sicer pa objekt poleg pritličja obsega tudi klet z veznim hodnikom med novo in staro stavbo bolnišnice.

Postopek oddaje javnega naročila za izvedbo GOI del in dobave ter montaže medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Nova Gorica se je pričel konec julija 2013.

Javno naročilo je bilo sestavljeno iz dveh sklopov in sicer iz sklopa 1 – GOI dela in sklopa 2 – Oprema (Splošna pohištvena oprema in medicinska oprema). Na Portalu javnih naročil je bilo objavljeno dne 31.7.2013 pod številko objave JN9554/2013.

Uvedba v delo z izbranim izvajalcem je bila decembra 2014, uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno z 29.10.2015, vsa dela na objektu pa so bila tako konec oktobra 2015 zaključena, ko je bila izvedena tudi primopredaja investicije.

Otvoritev urgentnega centra Nova Gorica je potekala 17.12.2015, s katero so se uradno odprla vrata petega urgentnega centra v okviru mreže desetih urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

 

 

Otvoritev

 

Urgentni center Nova Gorica v SB Nova Gorica