Skoči na vsebino

UC NOVO MESTO

 

 

Gradnja Urgentnega centra Novo mesto je predstavljala prvo fazo novogradnje objekta - klet in pritličje. Pritličje je v celoti namenjeno urgentnemu centru, vsi stroški GOI del in opreme v pritličju so predstavljali upravičene stroške. Urgentni center Novo mesto tako zavzema 1.568,73 m2 od skupne površine prve faze gradnje 2.660,73 m2. V kleti objekta so predvideni prostori za reševalno postajo, garderobe, sanitarije in nekatere druge pomožne prostore za zaposlene, ki predstavljajo neupravičene stroške in jih je financirala bolnišnica sama.

 

Odprti postopek oddaje javnega naročila za izvedbo GOI del z dobavo in vgradnjo medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto v okviru projekta "Mreža urgentnih centrov" se je pričel 5.11.2013 s sklepom o začetku postopka. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15.11.2013 s številko objave JN14598/2013.

 

Izbrani izvajalec je pričel z uvedbo v delo dne konec oktobra 2014 in zaključil z deli novembra 2015, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Primopredaja izvedenih del je bila opravljena dne 20.11.2015, del opreme za delovanje urgentnega centra Novo mesto pa je bilo pridobljene naknadno po skupnem javnem naročilu za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za potrebe sedmih urgentnih centrov.

 

Otvoritev urgentnega centra Novo mesto je potekala 21.12.2015, s katero so se uradno odprla vrata osmega urgentnega centra v okviru mreže desetih urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

 

Otvoritev

 

Urgentni center Novo mesto