Skoči na vsebino

UC SLOVENJ GRADEC

Dne 10.12.2013 se je s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila pričel postopek s pogajanji po predhodni objavi, na podlagi pete točke prvega odstavka 28. Člena ZJN-2, za izvedbo GOI del za Urgentni center Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v okviru projekta "Mreža urgentnih centrov". Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19.12.2013 pod številko objave JN6058/2013.

Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba dne 3.7.2014, uvedba v delo pa je bila izvedena 10.7.2014. Delo je potekalo skladno s terminskim planom in umestitvijo prostorov urgence v prostore novogradnje. Končni obračun in primopredaja GOI del sta bili izvedeni  23. 12. 2014. Uporabno dovoljenje bilo pridobljeno 1.12.2014. Del opreme za delovanje urgentnega centra Slovenj Gradec je bilo pridobljene po skupnem javnem naročilu za dobavo, montažo in vzdrževanje medicinske opreme za potrebe sedmih urgentnih centrov.

Otvoritev urgentnega centra Slovenj Gradec je potekala 18.12.2015, s katero so se uradno odprla vrata šestega urgentnega centra v okviru mreže desetih urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

Otvoritev

Urgentni center Slovenj Gradec v SB Slovenj Gradec