Skoči na vsebino

UC TRBOVLJE

S sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila se je dne 14.5.2013 pričel odprti postopek na podlagi 25. Člena ZJN-2 za izvedbo GOI del in dobavo ter montažo medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Splošne bolnišnice Trbovlje. Javno naročilo je bilo sestavljeno iz treh sklopov in sicer iz sklopa 1 - GOI dela in vgradna oprema ter intervencijske poti z zunanjo ureditvijo , sklopa 2 – medicinska oprema in sklopa 3 – nemedicinska in pohištvena oprema. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17.5.2013 pod številko objave JN5860/2013.

Izbrani izvajalec je z gradnjo pričel februarja 2014. Maja 2014 je pri gradnji prišlo do večjih ugotovljenih odstopanj obstoječega stanja temeljenja objekta, zaradi česar se je morala gradnja za več mesecev ustaviti, med tem pa je potekalo projektiranje najbolj optimalne, ter najbolj racionalne izvedbe temeljenja novega objekta.

Po uspešno zaključenem ponovnem projektiranju je gradnja potekala skladno s terminskim planom in se uspešno zaključila s podpisom primopredaje (končni obračun in primopredaja) 30.6.2015. Že tekom izvajanja GOI del, je bila uspešno izvedena tudi dobava in montaža medicinske, nemedicinske in tipske opreme. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno z dnem 24.4.2015.

Otvoritev urgentnega centra Trbovlje je potekala 23.12.2015, s katero so se uradno odprla vrata devetega urgentnega centra v okviru mreže desetih urgentnih centrov, financiranih s strani EU.

Otvoritev

Urgentni center Trbovlje