Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PRIREDITVAH

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah – fizične osebe

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A in B

 
Ministrstvo je s 1. novembrom 2016 prenehalo izdajati dovoljenja za fizične osebe za zagotavljanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A in B.

 

Organizatorji za nezahtevne prireditve tipa A in B ob prijavi prireditve na upravno enoto navedejo izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi ter zanj hkrati predložijo dokazilo o opravljenem najmanj 10-urnem tečaju prve pomoči, ki ni starejše od 5 let in vključuje znanja in veščine temeljih postopkov oživljanja in izjavo o zagotavljanju kompleta prve pomoči, ki je del obvezne opreme motornih vozil kot to določa Priloga 16 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik).

 

V zvezi s tem pojasnjujemo, da je potrebno pravne osebe oziroma društva v primerih nezahtevnih prireditev tipa A in B obravnavati enako kot fizične osebe. Zato se v postopku izdaje dovoljenja za izvedbo javne prireditve, kjer se kot izvajalec zdravstvenega varstva pojavlja pravna oseba, preverja ustreznost priloženega dokazila zaposlenih (kar se izkazuje z dokazilom o zaposlitvi) oziroma članov (dokazilo o članstvu) o opravljenem najmanj 10-urnem tečaju prve pomoči, ki ni starejše od 5 let in vključuje znanja in veščine temeljih postopkov oživljanja in izjavo o zagotavljanju kompleta prve pomoči, ki je del obvezne opreme motornih vozil.

 

V primeru, da gre za kvalificirane zdravstvene delavce zadostuje potrdilo o zaključenem izobraževanju oziroma uspešno opravljenem strokovnem izpitu, saj se smatra, da so s tem ustrezno usposobljeni za izvajanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A in B kot to zahteva Priloga 16 Pravilnika.

 

 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah – pravne osebe

Novi Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik), ki je začel veljati z dnem 14. 11. 2015,  opredeljuje tudi enotno ureditev zdravstvenega varstva na prireditvah.

V Pravilniku so določeni ključni kriteriji za razvrščanje tipa prireditve, glede na:
- velikost prireditve,
- ogroženosti z vidika zdravja in
- potreb po vrsti zdravstvene ekipe.

Zdravstveno varstvo na prireditvah se ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pogoje, določene s Pravilnikom.

Dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah izda Ministrstvo za zdravje.

Izvajalce, ki želijo izvajati zdravstveno varstvo na prireditvah, pozivamo, da na Ministrstvo za zdravje posredujejo izpolnjeno vlogo (v prilogi) ter priložijo predpisano dokumentacijo. Ministrstvo bo vlogo obravnavalo in po izvedenem ugotovitvenem postopku izdalo odločbo.

Vlogo za pridobitev dovoljenj najdete tukaj. 

Prilogo Pravilnika o službi NMP št. 2 najdete tukaj.

Prilogo Pravilnika o službi NMP št. 4 najdete tukaj.

Prilogo Pravilnika o službi NMP št. 16 najdete tukaj.