Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVELA ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

 

• Na področju zdravstva novela pomembno prispeva k ohranitvi socialne države.

 

• Z  novelo ohranjamo solidarno javno zdravstvo. To pomeni, da je temelj našega zdravstva mreža javnih zdravstvenih zavodov, koncesionarji oziroma zasebniki pa v javni sistem vstopijo tam, kjer ljudje zdravnika potrebujejo, pa javna mreža tega ne more zagotavljati.

 

• Novela posebej ne ureja statusa zasebnih zdravnikov katerim državljanke in državljani sami plačajo storitve.    

 

• novela zakona o zdravstveni dejavnosti ureja organizacijo in izvajanje zdravstvene dejavnosti v RS, kar ni bilo urejeno že 25 let.

 

Ključne vsebine novele zakona so:

 

• Določa, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko v naši državi dobi dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti,

 

• Potem natančno določa, kdaj se lahko podelijo koncesije. Po novem podelitev koncesije ne bo odvisna od morebitne želje zasebnega zdravnika, tako kot je bilo doslej, ampak od potreb ljudi - vzpostavitev sistema, na podlagi katerega se bodo koncesije za izvajanje zdravstvene dejavnosti podeljevale na transparenten način in le v primeru, da se bo ugotovila potreba po podelitvi koncesije, ne pa v primeru izkazanega interesa posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti, da pridobi  koncesijo,

 

• Nadalje zakon ureja zdravstveno dejavnost v določenih socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih, ki so bili v starem zakonu izpuščeni.

 

• Uvaja različne vrste nadzora nad vsemi izvajalci zdravstvene dejavnosti, kar doslej ni bilo urejeno, uvaja sistemski nadzor, združuje različne oblike nadzora.

 

• ureja kakšne oblike oglaševanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenih storitev so v Republiki Sloveniji dovoljene. Naj vas samo spomnim, koliko je bilo raznih zavajajočih oglasov.

 

• ureja pogoje, pod katerimi lahko zdravstveni delavci, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, opravljajo zdravstvene storitve izven teh zavodov,

 

• ureja status srednjih medicinskih sester, ki opravljajo dela in naloge diplomiranih medicinskih sester, kar ni bilo sistemsko urejeno vse od leta 2004, ko se je implementirala v slovenski pravni red evropska direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij za zdravstvene poklice.

 

Novela  zakona za paciente pomeni večjo kakovost in varnost zdravstvene obravnave oziroma zdravstvenih storitev, povečanje transparentnosti in preglednosti zdravstvenega sistema  ter omogoča ohranjanje dostopnosti do celovite zdravstvene oskrbe  oziroma do celovitih zdravstvenih storitev, ki jih nudijo javni zdravstveni zavodi.

 

Eden od glavnih argumentov za nasprotovanje noveli zakona je očitek o neutemeljenem in nedopustnem favoriziranju javnih zdravstvenih zavodov v razmerju do zasebnikov pri pridobivanju pravice za izvajanje zdravstvenih storitev iz javnih sredstev, pri čemer je treba upoštevati, da država  in na lokalni ravni občine z ustanavljanjem javnih zdravstvenih zavodov opravljajo  svojo pristojnost in odgovornost za izvajanje zdravstvenega sistema, kot enega izmed nosilnih sistemov socialne varnosti.

 

Novela zakona ohranja  in kakovostno izboljšuje javni zdravstveni sistem, ki temelji na načelu nacionalne solidarnosti, nepridobitnosti in zagotavljanja celovitosti zdravstvenih storitev. Kot pomembne izvajalce v okviru javne zdravstvene službe se ohranja koncesionarje , predlog zakona jih ne ukinja. S predlogom zakona se le njihov vstop v sistem javne zdravstvene službe, položaj in pogoje izvajanja zdravstvene dejavnosti  sistemsko ureja.