Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVILNIK O VRSTAH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

V petek, 12. oktobra prične veljati Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti. S Pravilnikom se določajo vrste zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki so skupni za Ministrstvo za zdravje (MZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ter vrste zdravstvene dejavnosti, za katere se izdaja dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

Ministrstvo za zdravje je Pravilnik sprejelo na podlagi 10. člena in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) ter tretjega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17). 

 

Pravilnik velja za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Tisti izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so dovoljenje prejeli pred 17. 12. 2017, morajo skladno z določbami Zakona o zdravstveni dejavnosti dovoljenje uskladiti z vrstami zdravstvene dejavnosti, ki jih določa Pravilnik. 

 

Dodatne informacije glede uskladitve dovoljenj bomo objavili v prvi polovici oktobra.