Skoči na vsebino

SOČASNO JEMANJE VEČ KOT 5 ZDRAVIL ŠKODUJE

Sporočila vsem, ki jemljejo več kot 5 zdravil hkrati

  1. Nepoznavanje vseh vaših zdravil in nepremišljena uporaba zdravil škoduje vašemu zdravju.
  2. Vodite svoj seznam zdravil, ki ga imejte vedno pri roki (v svoji denarnici...) - to vam lahko v najbolj resnih primerih tudi reši življenje!
  3. Če ste kronični bolnik morate zelo dobro poznati imena svojih zdravil, namen njihove uporabe in način njihovega jemanja. Poznavanje vaših zdravil je pogoj, da bo vaše zdravljenje uspešno.
  4. Število interakcij med zdravili v odvisnosti od števila predpisanih zdravil narašča, zato se poučite o neželenih učnikih vaših zdravil in če se pojavijo o tem takoj obvestite vašega osebnega zdravnika, da vam spremeni vašo terapijo.
  5. Občasno se o seznamu vaših zdravil pogovorite z vašim osebnim zdravnikom.
  6. O zdravilih, ki ste jih kupili brez recepta, se posvetujte s farmacevtom v lekarni glede vpliva na vašo bolezen in druga zdravila.

TABELA za spremljanje zdravil

 

Predlagamo, da zdravila, ki jih uživate, zapišete v tabelo in jo pokažete vašemu osebnemu osebnemu zdravniku.

Tabelo z zapisanimi zdravili pa pokažite tudi v lekarni, ko prevzemate zdravila brez ali z receptom.

 

 

 

 

Polifarmacija (sočasno jemanje več kot 5 zdravil) je tudi v Sloveniji v izjemnem porastu, kar v določenem obsegu vodi tudi v povečevanje zdravstvene in ekonomske škode, ki pa jo je možno z ustreznimi ukrepi preprečiti. Samo stroški hospitalizacij zaradi težav, povezanih z zdravili (angl. drug related problems), ki bi jih lahko preprečili, znašajo na letni ravni približno 25 milijonov evrov (3-4% vseh hospitalizacij).

 

V Sloveniji tako prejema okoli 24.000 prebivalcev Slovenije, ki so starejši od 65 let, 10 ali več različnih skupin zdravil na 4. ATC ravni (kemijsko-farmakološko-terapevtska podskupina). To je 81% prebivalcev več kot v letu 2004, kar dokazuje, da pojav polifarmacije med starostniki v Sloveniji izjemno narašča!

 

Število interakcij med zdravili v odvisnosti od števila predpisanih zdravil narašča, predvsem velja to za interakcije tipa D, ki so tudi bolj klinično pomembne, saj se v takih primerih priporoča zamenjava oziroma sprememba terapije. Dokazano je, da se klinično pomembne interakcije med zdravili pojavijo pri 7% bolnikov, če le-ti jemljejo od 6 do 10 zdravil. Če pa bolniki jemljejo od 16 do 20 zdravil, se klinično pomembne interakcije pojavijo pri 40% bolnikov.