Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDIJSKO SREDIŠČE

 

Medijsko središče je namenjeno medijem in vsej zainteresirani javnosti. V tej rubriki objavljamo aktualna sporočila in arhiv sporočil, koledar dogodkov, ki obsega napovedi novinarskih konferenc, dogodkov, mednarodnih dejavnosti ministrstva, ipd.   

 

Kontaktne osebe za področje odnosov z javnostmi in protokola:

 

Polona KRIŽNAR

T: 01 478 60 87

M:030 601 488

E: pr.mz(at)gov.si

 

Urška ŠTORMAN

T: 01 478 60 63

M: 030 717 662

E: pr.mz(at)gov.si

  

Simona MEHLE

T: 01 478 68 73

M: 051 327 889

E: pr.mz(at)gov.si

  

 

   

Informacije za občane: 01 478 6001 

 

 

Javnost dela
 
Ministrstvo za zdravje zagotavlja javnost dela v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije (50. in 51. člen), Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
 
Na področju odnosov z javnostmi načrtujemo, organiziramo in izvajamo strokovne in organizacijske naloge s področja odnosov z javnostmi, skrbimo za promocijo in zunanjo podobo ministrstva.
 
Javnost dela je zagotovljena:

  • z dajanjem pravočasnih in točnih informacij in obvestil z delovnega področja ministrstva medijem,
  • z novinarskimi konferencami ter sporočili za javnost,
  • z napovedniki dogodkov in dejavnosti,
  • z objavljanjem vsebin na spletnih straneh.

Javnost dela ministrstva zagotavljata minister in državni sekretar. Informacije, pojasnila, obvestila, sporočila in druge podatke dajejo minister, državni sekretar, generalni direktorji direktoratov, po posebnem pooblastilu ministra pa tudi drugi javni uslužbenci ministrstva.  

 

Na področju odnosov z javnostmi opravljamo naslednje naloge, ki se nanašajo na:

 

- opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog pri obveščanju javnosti in medijev o delu ministrstva,
opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za predstavitev dejavnosti ministrstva,

- organizacija in priprava novinarskih konferenc,
- priprava gradiv za medije in sporočil za javnost,
- načrtovanje in priprava različnih dogodkov in projektov s ciljem boljše obveščenosti javnosti,
- izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog splošne promocije,
urejanje spletnih strani.