Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Nina Pirnat otvorila urgentni center ob splošni bolnišnici v Šempetru

Pozdravni nagovor državne sekretarke ob otvoritvi urgentnega centra: 

 

POZDRAVNI NAGOVOR – otvoritev Urgentnega centra NOVA GORICA

 

Spoštovana direktorica Splošne bolnišnice Nova Gorica, spoštovani gostje predvsem pa spoštovani zdravstveni delavci in občani, 

 

Danes je pomemben dan tako za prebivalce Goriške regije kakor tudi za celotno Slovenijo. Otvoritev Urgentnega centra Nova Gorica, ki je peti urgentni center po vrsti, v mreži desetih urgentnih centrov v Sloveniji, predstavlja velik korak naprej na področju organizacije nujne medicinske pomoči v Sloveniji. 

 

Vzpostavitev mreže urgentnih centrov v Republiki Sloveniji prinaša pomembne izboljšave za oskrbo pacientov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč. Cilj izgradnje in vzpostavitve delovanja urgentnih centrov je povečati hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj. Pri novi reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči je ministrstvo sledilo načelu, da je pacient v ospredju zdravstvenega sistema. 

 

Pravočasna, kakovostna in varna obravnava pacienta, dosegljivost strokovne medicinske pomoči in vsa potrebna diagnostika na enem mestu ter sodobni pogoji za izvajanje službe nujne medicinske pomoči, so prednosti urgentnih centrov, ki jih dosedanji sistem ni imel. 

 

Ob izgradnji urgentnih centrov je bilo potrebno reorganizirati obstoječi sistem nujne medicinske pomoči v enovit sistem, ki bo pacientom prijazen, dostopen in enako kakovosten ter varen za vse prebivalce države.  Pri analizi dosedanjega sistema so bile namreč ugotovljene tako šibkosti sistema kot tudi primeri odličnih praks. Zato je, kot verjetno veste, v mesecu novembru stopil v veljavo novi Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Pomembna gradnika novega sistema nujne medicinske pomoči, sta poleg urgentnih centrov še vzpostavitev dispečerskih centrov zdravstva in dejavnost triaže. V naslednjem letu bodo tako začeli delovati dispečerski centri v Ljubljani in Mariboru, ter že obstoječi v Izoli. Dejavnost triaže pa bo vzpostavljena v vseh urgentnih centrih kot vstopna točka. 

 

Zavedamo se, da vsaka sprememba in novost s seboj prinašata dvome in strah, vendar menimo da lahko s skupnimi močmi in v sodelovanju s  predstavniki stroke in predstavniki lokalnih skupnosti, vzpostavimo učinkovito in optimalno organizacijo nujne medicinske pomoči, tako v vaši regiji kakor tudi v vseh ostalih slovenskih regijah.  

 

Na ministrstvu si želimo, da bi vzpostavili sistem, ki bo dober za paciente hkrati pa bo olajšal in omogočal dobro in kakovostno delo vsem zdravstvenim delavcem, ki vsak dan nesebično pomagajo reševati življenja pacientov. 

 

Dovolite mi torej, da se ob tem pomembnem dogodku, iskreno zahvalim vsem požrtvovalnim zdravstvenim delavcem, ki včasih tudi v težkih pogojih opravljate svoje poslanstvo ter vsem ostalim, ki ste sodelovali in omogočili izgradnjo ter vzpostavitev Urgentnega centra Nova Gorica. 

 

Ob koncu leta vam zaželim še lepe božične in novoletne praznike in predvsem veliko zdravja in sreče v prihajajočem letu 2016.