Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Nina Pirnat otvorila urgentni center v Novem Mestu

Pozdravni nagovor državne sekretarke Nine Pirnat ob otvoritvi urgentnega centra: 

 

Spoštovana gospa direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto, gospa Mira Retelj, spoštovani Novomeški škof monsignor Andrej Glavan, spoštovani župan gospod Gregor Macedoni, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani gostje, spoštovani zdravstveni delavci.

 

Veseli me, da danes v Novem mestu odpiramo že osmi urgentni center, v mreži skupaj desetih urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Otvoritev urgentnega centra Novo mesto pomeni korak naprej v organizaciji službe nujne medicinske pomoči v vaši regiji,  ter začetek zgodbe, ki bo dolgoročno zboljšala kakovost in varnost zdravstvene oskrbe pacientov. Povečati hitrost in učinkovitost zdravstvene oskrbe nujnih akutnih stanj ter povezati z ostalimi urgentnimi centri je osnovni cilj urgentnih centrov. 

 

Izgradnja urgentnih centrov in nekatere ugotovljene šibkosti dosedanjega sistema nujne medicinske pomoči, so pripeljali do tega, da smo na Ministrstvu za zdravje pristopili k reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Pripravili smo novi Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki je pričel veljati sredi novembra letos. Najpomembnejši novosti in gradnika novega sistema nujne medicinske pomoči sta poleg urgentnih centrov še vzpostavitev dispečerskih centrov zdravstva in dejavnost triaže. V naslednjem letu bosta tako začela delovati dispečerski centri v Ljubljani in Mariboru, ter že obstoječi v Izoli, ki bo organizacijsko sodil pod dispečerski center Ljubljana. Dejavnost triaže bo vzpostavljena v vseh urgentnih centrih kot vstopna točka, ki bo omogočala razporejanje pacientov glede na stopnjo nujnosti zdravstvene oskrbe. 

 

To so gradniki sistema, ki bodo pripomogli k optimizaciji in hitrejši dostopnosti vseh prebivalcev Slovenije do nujne medicinske pomoči. Zavedamo se, da naštete spremembe prinašajo tudi nekatere organizacijske težave in pomisleke in želimo si, da bi jih reševali s skupnimi močmi in dobrim sodelovanjem v tej smeri, da bomo zagotovili čim boljšo zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem Republike Slovenije. 

 

Želja je torej vzpostaviti sistem, ki bo dober za paciente, hkrati pa bo olajšal in omogočal boljše pogoje za delo vsem zdravstvenim delavcem. 

 

Dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem, ki ste sodelovali in omogočili izgradnjo ter vzpostavitev delovanja Urgentnega centra Novo mesto. Ob tej priliki bi se tudi posebej zahvalila dosedanji direktorici Splošne bolnišnice Novo mesto, gospe Miri Retelj, za dobro in uspešno vodenje bolnišnice ter vsem zdravstvenim delavcem, ki vsak dan požrtvovalno in včasih tudi v izredno težkih pogojih opravljate svoje poslanstvo.

 

Ob prihajajočih praznikih vam vsem želim prijeten Božič, srečno novo leto, predvsem pa veliko zdravja in sreče!