Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Sandra Tušar otvorila urgentni center v Trbovljah

Pozdravni nagovor državne sekretarke Sandre Tušar ob otvoritvi urgentnega centra v Trbovljah: 

 

Spoštovana direktorica in strokovna direktorica SB Trbovlje, spoštovana županja občine Trbovlje, gospa Jasna Gabrič, spoštovani zaposleni SB Trbovlje,

spoštovani gostje!

 

Veseli me, da danes tukaj v Trbovljah odpiramo že deveti urgentni center, v mreži desetih v Republiki Sloveniji. 

 

Otvoritev urgentnega centra Trbovlje predstavlja velik korak naprej v  organizaciji službe nujne medicinske pomoči v zasavski regiji. Cilj vzpostavitve urgentnih centrov je večja dostopnost in kakovost zdravstvene obravnave poškodovanih in akutno obolelih. Pacientu bo na enem mestu dostopna vsa moderna diagnostična oprema in vsi zdravstveni strokovnjaki, ki bodo s svojim sodelovanjem prispevali k boljšim izidom zdravljenja. 

 

Na Ministrstvu za zdravje si prizadevamo, da bi v okviru vseh urgentnih centrov zagotovili enotno 24 – urno vstopno točko za pediatrično nujno medicinsko pomoč in tako tudi na tem področju zagotovili enoten način organiziranosti na nacionalni ravni.

 

Izgradnja urgentnih centrov in nekatere ugotovljene šibkosti dosedanjega sistema NMP so pripeljali do tega, da smo pristopili k reorganizaciji službe NMP v Sloveniji. Nova organizacija službe NMP je opredeljena v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, ki je pričel veljati novembra. Pomembna gradnika novega sistema nujne medicinske pomoči, sta poleg urgentnih centrov še vzpostavitev dispečerskih centrov zdravstva in dejavnost triaže. 

 

V naslednjem letu bosta – poleg izolskega, ki že deluje - začela delovati tudi dispečerska centra v Ljubljani in Mariboru. Dejavnost triaže bo vzpostavljena v vseh urgentnih centrih kot vstopna točka, ki bo omogočala obravnavo pacientov glede na stopnjo nujnosti. 

 

Vsaka sprememba s seboj prinese začetne organizacijske težave in pomisleke; kot sem seznanjena, je vaša največja ovira pomanjkanje usposobljenih kadrov. Prepričana sem,  da  bomo z dobrim sodelovanjem odpravili ovire za uspešno delo v UC in s tem zagotovili kakovostno in varno zdravstveno oskrbo prebivalcem regije. Zdravstveni delavci bodo v novih prostorih imeli boljše pogoje za delo.

 

Dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem, ki ste sodelovali in omogočili izgradnjo ter vzpostavitev delovanja Urgentnega centra Trbovlje. Obenem »hvala« vsem zdravstvenim delavcem, ki včasih v izredno težkih pogojih opravljate svoje poslanstvo. 

 

Ob prihajajočih praznikih vam vsem želim prijeten Božič, v novem letu  pa veliko zdravja, sreče in ustvarjalne energije!