Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje seznanila s končnim Predlogom Zakona o tobaku

31. januarja obeležujemo dan brez cigarete! Ob tem dnevu vsako leto poročamo o stanju na področju nadzora nad tobakom v Sloveniji. Hkrati ozaveščamo o škodljivosti kajenja in informiramo kadilce o različnih oblikah pomoči pri opuščanju kajenja.


Letos dan brez cigarete sovpada tudi z začetkom obravnave novega Zakona o omejevanju prodaje tobačnih in povezanih izdelkov v Državnem zboru. Zato bom izkoristila to priložnost, da vas seznanim s končnim predlogom zakona in pojasnim razloge za nekatere spremembe. 


Že, ko sem nastopila mandat, sem se zavedala, da predstavlja kajenje in drugi načini uporabe tobaka enega ključnih javno-zdravstvenih problemov. Zelo hitro sem tudi ugotovila, kakšno breme prav ta dejavnik tveganja predstavlja za zdravstveno blagajno in tudi širše za proračun in gospodarstvo. Podatki o stroških zdravljenja in stroških bolniške odsotnosti bi morali prepričati tudi najbolj skeptične, da je treba nemudoma ukrepati. Po eni strani se trudimo, da bi zagotovili vzdržnost zdravstvenega sistema in povečali produktivnost našega gospodarstva, po drugi strani pa še nismo izkoristili vseh možnosti, da bi čim prej postali družba brez tobaka. Vsako leto po ocenah študije, ki jo je naročila Evropska komisija, zaradi posledic kajenja izgubimo 5% BDP oz. 1,8 milijarde EUR. 3.600 prebivalcev Slovenije umre na leto zaradi posledic kajenja, 10 ljudi vsak dan. Čas je, da to spremenimo.


Resnosti problema se zavedajo po vsem svetu, zato je bila že leta 2003 sprejeta Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, ki vsebuje celovit nabor dokazano učinkovitih ukrepov. Ti ukrepi in evropska tobačna direktiva so podlaga za novo ureditev tega področja v Sloveniji, s katero želimo zavarovati sedanjo, predvsem pa prihodnje generacije pred pogubnimi zdravstvenimi, socialnimi, okoljskimi in ekonomskimi posledicami uporabe tobaka. Tako kot druge evropske države (na primer Irska,  Škotska, Finska in Norveška) mora Slovenija v prihodnjih desetletjih postati družba brez tobaka z manj kot 5% kadilcev. K temu smo se zavezali tudi v Resoluciji nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«.


Za nami je naporno, vendar hkrati zelo uspešno leto prizadevanj, da bo Slovenija čim prej dosegla ta cilj. Nove generacije nikakor ne smemo več izpostavljati marketinškim prijemom tobačne industrije. Nekadilce moramo zaščititi pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu iz okolja in kadilcem moramo zagotoviti najboljšo možno pomoč pri opuščanju kajenja.


To bomo dosegli z zmanjševanjem dostopnosti, tudi cenovne, do tobačnih izdelkov, s prepovedjo vsake promocije teh izdelkov, omejevanjem kajenja v zaprtih prostorih in ozaveščanjem ljudi v vseh starostnih obdobjih. Vlada je zato 1. 12. 2016 sprejela predlog zakona, ki uvaja dokazano učinkovite ukrepe na vseh teh področjih.
Ob boljšem nadzoru nad tobačnimi izdelki, ki ga od nas zahteva Direktiva, prinaša predlog tudi v drugih državah že preizkušene rešitve, kot so enotna embalaža, dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja teh izdelkov, omejitve prikazovanja kajenja na televiziji in enaka obravnavo vseh tobačnih in povezanih izdelkov.


Naše in izkušnje drugih držav kažejo, da lahko trajne rezultate dosežemo samo s  celovitim pristopom. Ministrstvo za zdravje je zato v naboru ukrepov predlagalo tudi uvedbo tobačnega centa. Tega sicer nismo uspeli uskladiti z Ministrstvom za finance zaradi narave našega proračuna, vendar pa so nas podprli pri postopnem dvigovanju cen tobačnih izdelkov in pri zagotovitvi znatnih dodatnih sredstev za preventivne programe. Žal nam je tudi, da nam ni uspelo zagotoviti podpore za prepoved kajenja v avtomobilih, saj je šlo za ukrep, ki ga javnost zelo podpira.
1. februarja bo o predlogu odločal Odbor za zdravstvo Državnega zbora. Pred tem je zakon v celoti podprl Državni svet, kjer so zastopane tudi interesne skupine iz gospodarstva.


Zato smo bili neprijetno presenečeni, da sta stranka SD in poslanec NSi vložila amandmaje, s katerimi želijo odložiti uvedbo enotne embalaže. Navedbe, s katerimi utemeljujejo svoje amandmaje, smo že večkrat izrecno pojasnili in ovrgli. Pri tem smo navedli številne konkretne primere, v katerih so države ovrgle znane očitke tobačne industrije o nesorazmernosti in neprimernosti uvedbe tega ukrepa. Sodniki so povsod razsodili v prid interesom varovanja zdravja, kar je v svojem mnenju, kot zelo pomembno, navedla tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Sprašujem se, ali 10 življenj na dan ni dovolj nujen razlog za sprejem tega učinkovitega ukrepa v Sloveniji vsaj od leta 2020 dalje, kot predvideva predlog zakona.


Kot ministrica za zdravje bom naredila vse, da se ta zakon sprejme v celoti in čim prej zaživi v praksi. Veseli me, da me pri tem podpira javnost v Sloveniji, kar je zagotovo tudi rezultat korektnega poročanja vas novinarjev. Zakon podpirajo dosedanji ministri za zdravje, enoglasna in tudi glasna je podpore zdravstvenih delavcev in nevladnih organizacij. Veliko podporo pa mi je naklonila tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki nas vidi kot primer dobre prakse v tem delu Evrope. 


Politika pa se bo odločala po svoji vesti. 

 

Pismo podpore Svetovna zdravstvena organizacija

Pismo podpore Nacionalni inštitut za javno zdravje

Pismo podpore Združenje kardiologov Sovenije