Skoči na vsebino

NOVICA

Potrebno znanje slovenskega jezika

V Uradnem listu RS, št. 88/16 je bil dne 30. 12. 2016 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZdZPZD), ki določa stopnjo znanja slovenskega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

 

ZdZPZD določa, da zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, uporablja slovenski jezik. ZdZPZD kot najnižjo stopnjo znanja slovenskega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce določa raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Ne glede na navedeno se za diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika (v nadaljnjem besedilu: diplomirana medicinska sestra), diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica) in magistra oziroma magistro farmacije (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije), ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku s pacientom, zahteva znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira se zahteva tudi za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo v neposrednem stiku s pacienti.

 

Potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika za posamezno delovno mesto določijo izvajalci zdravstvene dejavnosti (javni zdravstveni zavod, druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost), v svojih aktih, pri čemer upoštevajo: 
– stopnje znanja po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, pri čemer se kot najnižjo stopnjo znanja določi raven B2;
– zahtevnost delovnega mesta;
– pomembnost in pogostnost stikov s pacientom;
– način dela.

 

Znanje slovenskega jezika se dokazuje ali z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom Centra za slovenščino o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

 

ZdZPZD v 18. in 22. členu določa, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni uskladiti svoje akte glede znanja slovenskega jezika v šestih mesecih od uveljavitve zakona, torej do 30. 6. 2017.