Skoči na vsebino

NOVICA

Izjava za javnost po današnjih pogajanjih s sindikatom FIDES

Na Ministrstvu za zdravje je bilo za danes, 14. 2. 2017, sklicano nadaljevanje pogajanj med vladno in sindikalno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS. To je bil tudi dnevni red sklica današnjih pogajanj.

 

Za nadaljevanje pogajanj o tarifnem, to je plačnem delu kolektivne pogodbe, je vladna stran pridobila dopolnjena vladna pogajalska izhodišča, ki so upoštevala:

- sklenjen sporazum s sindikatom FIDES o prekinitvi stavkovnih aktivnosti in

- dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je bil konec decembra podpisan med vlado in sindikati javnega sektorja.

 

Vladni predlog sprememb tarifnega dela kolektivne pogodbe je dopolnjen z novimi delovnimi mesti glede na predhodna vladna izhodišča iz junija 2016. V celoti sledi podpisanemu dogovoru o realizaciji 4. in 5. stavkovne zahteve sindikata FIDES:

- vsebuje drugačen sistem določanja delovnih mest zdravnikov specializantov in zdravnikov specialistov, ko način določanja delovnih mest ni odvisen od dolžine specializacije, ampak od delovnih izkušenj zdravnika;

- prinaša dodatna zahtevnejša delovna mesta zdravnikov specializantov in zdravnikov specialistov, da se jim omogoči pravičnejšo karierno napredovanje;

- vsebuje višje vrednotenje delovnih mest in s tem boljše nagrajevanje mladih zdravnikov: za zdravnike specializante predlog predvideva zvišanje za do 2 plačna razreda in za zdravnike specialiste za do 3 plačne razrede;

- vladna stran je predlagala tudi uvedbo zahtevnejših delovnih mest, in sicer: višjega zdravnika specialista in zdravnika specialista eksperta, ki predstavljata zahtevnejše delovno mesto zdravnika z najmanj 12 oziroma 15 let delovnih izkušenj. S tem je omogočila karierno napredovanja na zahtevnejše delovno. Tega sedaj v naboru zdravniških delovnih mest ni bilo.

 

Obžalujemo, da je sindikalna stran današnja pogajanja zapustila še pred njihovim začetkom pogajanj. FIDES tako ni želel prisluhniti novemu vladnemu predlogu sprememb tarifnega dela kolektivne pogodbe. Vladna pogajalska skupina tako tudi ni mogla pojasniti potek aktivnost za realizacijo drugih dogovorov iz podpisanega sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti.

 

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo o današnji potezi sindikata FIDES seznanila Vlado RS.