Skoči na vsebino

NOVICA

Državni zbor sprejel Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Danes so v Državnem zboru poslanci z 61 glasovi za in 0 proti sprejeli Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. 

Zakon bo skladno z določbami Direktive 2014/40/EU in Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom določal celovit nabor dokazano učinkovitih ukrepov, ki vključujejo:

- velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila na embalaži tobačnih izdelkov,
- prepoved značilnih arom, ki olajšujejo začetek kajenja kot sta npr. vanilija in mentol,
- strožje ukrepe za preprečevanje ponarejanja in nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki (identifikacijska oznaka in varnostni element na embalaži tobačnih izdelkov),
-enotno embalažo cigaret in tobaka za zvijanje,
- popolno prepoved oglaševanja, razstavljanja in promocije tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
- uvedbo dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
- jasnejšo definicijo zaprtega prostora,
prepoved uporabe in prikazovanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v okviru televizijskih vsebin ter javnih nastopov, namenjenih mlajšim od 18 let,
- izenačitev obravnave elektronskih cigaret z ostalimi tobačnimi izdelki in
- prepoved kajenja v vozilih v prisotnosti mladoletnih oseb.

Z uvedbo naštetih ukrepov bo razbremenjeno tako zdravstvo, kot tudi gospodarstvo. Ne nazadnje se bo povečala tudi blaginja in  kakovost življenja posameznika.
Ukrepe, ki ji določa zakon bomo podprli tudi z ozaveščanjem in dodatnimi preventivnimi programi za odvajanje od kajenja, saj je v ta namen Vlada RS ob sprejemu predloga zakona že zagotovila dodatna sredstva. Z  uveljavitvijo zakona bodo izobraževalne in preventivne aktivnosti bolj verodostojne in tudi bolj učinkovite.