Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje skupaj z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije predstavila Projekt skupne baze cen

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na današnji novinarski konferenci skupaj z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije predstavila Projekt skupne baze cen.

 

Ministrica za zdravje je uvodoma prestavila Skupno javno naročilo za zdravila. Kot je pojasnila ministrica, je "rok za vlaganje ponudb in revizijskih zahtevkov  potekel 6. februarja. Po 19. mesecih smo  7. februarja končno na Ministrstvu za javno upravo v prisotnosti predstavnikov ponudnikov  odprli ponudbe. Kot verjetno veste, se je postopek zavlekel toliko časa zaradi vloženih revizijskih zahtevkov ponudnikov. Skupaj jih je bilo 6. Prejeli smo 19 ponudb, ki so ustrezale razpisnim pogojem. Po pregledu in oceni ponudb bo odločitev sprejeta v okviru zakonskega roka, t.j. 90 dni od oddaje ponudb. S skupnim javnim naročanjem zdravil za vse bolnišnice, za vsa zdravila, je dosežena popolna transparentnost naročanja. Gre za kompleksno naročilo: več kot 3000 zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v RS, 1800 sklopov. Poleg tega bo zagotovljeno, da bodo vse bolnišnice nabavljale isto zdravilo po enaki ceni. Po zaključenem postopku javnega naročanja in izbiri najugodnejših ponudb za posamezne sklope bo mogoče ugotoviti višino znižanja cen oz. kakšen vpliv je imelo skupno javno naročanje na cene."

 

Na Ministrstvu za zdravje smo poleg tega s Skupnim javnim naročilom za opremo 7 urgentnih centrov smo privarčevali 3,3 milijona evrov oz. 30 odstotkov cene. Novembra 2016 smo direktorjem vseh JZZ posredovali priporočila v zvezi z izvajanjem postopkov javnega naročanja. Januarja letos smo direktorjem vseh JZZ posredovali priporočilo, da pred formalno izvedbo postopkov javnega naročanja, za vse predmete javnega naročila dokumentirano izvedejo preverjanje trga, v obsegu in na način, kot je to v konkretnem primeru potrebno. Konec 2016 je Ministrstvo vzpostavilo evidenco za t.i. drago medicinsko opremo, to je opremo, ki jo je v okviru izvedene revizije "Učinkovitost upravljanja z medicinsko opremo s poudarkom na dragi medicinski opremi" obravnavalo Računsko sodišče (CT aparat, MR aparat in . LINAC aparat). V letošnjem letu bo Ministrstvo za zdravje izvedlo skupni javni razpis za drago medicinsko opremo v vrednosti 7 milijonov evrov.

 

Spletna aplikacija skupna baza cen (ali Intravizor) omogoča zdravstvenim zavodom vpogled v cene zdravstvenih materialov in njihovo primerjavo. Podatki o cenah materialov so v prvi vrsti v pomoč direktorjem zdravstvenih zavodov in drugim odgovornim osebam za nabavo pri odgovornem in racionalnem odločanju v zvezi z nabavami materiala, oblikovanju ocenjene vrednosti posameznega javnega naročila, istočasno pa so tudi odlično pogajalsko izhodišče naročnikov pri izvajanju novih postopkov javnega naročanja.


V aplikacijo so trenutno zajeti podatki vseh slovenskih bolnišnic in treh zdravstvenih domov, čemur se bodo dodajali podatki tudi preostalih zdravstvenih domov. Nosilec projekta je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, podporo projektu je izreklo tudi Ministrstvo za zdravje. Splošni javnosti in medijem bo vpogled v podatke omogočen na zaprosilo.

Enotne tabele zajemajo naslednje podatke:
- Šifra materiala
- Naziv materiala
- Enote mere
- Naziv proizvajalca
- Naziv dobavitelja
- Zadnja nabavna cena brez DDV
- Zadnja nabavna cena z DDV
- Stopnja DDV
- Količina nabave v obdobju (od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016)

 

Trenutno je zajetih več kot 90.000 postavk, katerih vrednost nabav v obdobju prvih desetih mesecev 2016 znaša prek 300 milijonov evrov. Za potrebe nadaljnje obdelave podatkov in kasnejših primerjav med posameznimi zavodi, je bilo potrebno posamezne artikle opremiti z enotnimi šiframi. To je bilo narejeno na tri načine:


- Pri zdravilih je bila pred nacionalno šifro zdravila, ki izhaja iz Centralne baze zdravil, dodana črka Z
- Pri artiklih, ki imajo NENSI kodo, je bila prva številka v šifri zamenjana s črko N
- Pri artiklih, ki imajo kataloško številko proizvajalca, je bila pred šifro dodana črka K

 

Na tak način je mogoče artikle primerjati med seboj: izberemo npr. zdravilo s šifro Z123456 in iz enostavnega prikaza je razvidno:


- kateri zavod kupuje to zdravilo,
- po kakšni ceni jo dobavitelji zaračunavajo posameznim zavodom,
- kdo so posamezni dobavitelji,
- kakšne so nabavljene količine tega zdravila v posameznih zavodih,
- kdo je proizvajalec tega zdravila.

 

V nadaljevanju projekta bodo lahko programske hiše zavodom prilagodile izpise na način, da bodo v lokalnih šifrantih vključene tudi šifre posameznih materialov iz skupne baze cen. To bo omogočalo lažje uparjanje podatkov vnaprej, saj se bodo podatki v bazi ažurirali 3-4 x letno, ravno tako se bodo v bazo dodajali novi artikli.