Skoči na vsebino

NOVICA

V veljavi nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

11. marca 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Nekatere določbe zakona veljajo takoj, za nekatere pa je predvideno prehodno obdobje.


Določbe zakona, ki so začele veljati 11.3.2017:

• Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke;
• V kadilnice je po novem prepovedano vnašati hrano in pijačo, uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125 EUR);
• Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (kazen: 250 EUR);
• Prepovedano je vsako doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršno koli posredno in neposredno oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, tudi prek storitev informacijske družbe;
• Prepovedano je brezplačno ponujanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na javnih mestih in v javnih prostorih;
• Gostinci in trgovci morajo umakniti vse pepelnike in druge izdelke, na katerih so prikazane blagovne znamke ali drugi znaki za označevanje tobačnih in povezanih izdelkov;
• Prepovedana je proizvodnja, prodaja in oglaševaje izdelkov, ki bi s svojim videzom in namenom uporabe lahko spodbujali k potrošnji tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov (npr. žvečilni gumiji v obliki cigaret);
• Prepovedano je prikazovanje ali uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v okviru televizijskih vsebin in javnih nastopov, ki so namenjeni osebam, mlajšim od 18 let, razen v filmih, nadaljevankah in nanizankah;
• Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov mlajšim od 18 let;
• Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov iz avtomatskih naprav;
• Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ki omogoča neposredno dostopnost teh izdelkov;
• Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s prodajnih mest, ki se lahko premikajo;
• Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preko interneta oz. na daljavo.


Določbe zakona, za katere je predvideno prehodno obdobje in zato ne začnejo veljati takoj:

• Glede izdaje dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, bo informacijska podpora za vzpostavitev sistema izdaje dovoljenj, vključno z obrazci za izdajo dovoljenj  vzpostavljena do novembra 2017. Šele potem bo mogoče vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja. Dovoljenje bo veljalo 5 let, za izdajo dovoljenja se bodo plačali le stroški upravne takse. Tobak, tobačni in povezani izdelki se bodo brez dovoljenja lahko prodajali še do novembra 2018.

• Prepoved razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov na prodajnih mestih: v 12 mesecih (do marca 2018) morajo prodajalci tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso kupcem niti vidni niti dostopni;

• V treh mesecih od začetka veljavnosti zakona je potrebno odstraniti oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke, ki je bilo v skladu s prejšnjim zakonom dovoljeno v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo ter na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni površini do 7 m2 ;

• Po 20. maju 2017 kupcu ne smejo biti več dostopni tobačni izdelki brez novih slikovno besedilnih zdravstvenih opozoril na embalaži;

• Enotna embalaža, ki bo določala enotno barvo embalaže in druge predpisane elemente na embalaži cigaret in tobaka za zvijanje, bo obvezna od 1. januarja 2020.

• V zvezi z izdelki, ki so že dani na trg morajo proizvajalci in uvozniki podatke glede poročanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov, obveščanja o novih tobačnih izdelkih in poročanja o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje zagotoviti v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Podrobnosti v zvezi s tem bodo predpisane v pravilniku, ki je v pripravi.

• V zvezi z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje, ki so že dane na trg morajo proizvajalci in uvozniki uradno obvestiti Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Podrobnosti v zvezi s tem bodo predpisane v pravilniku, ki je v pripravi.

 

Več informacij