Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje se je udeležila slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes udeležila slavnostne akademije ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki jo je organizirala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Ob tej priložnosti je ministrica povedala:

 

"Spoštovana gospa Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, spoštovane medicinske sestre, babice, cenjeni gostje! V veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim in nagovorim ob vašem prazniku, Oba,  mednarodni dan babic in mednarodni dan medicinskih sester, obeležujeta pomemben prispevek več kot treh milijonov medicinskih sester in babic po svetu, od teh skoraj 18 tisoč v Sloveniji k zdravju prebivalcev našega planeta.

 

Letošnja osrednja tema »Medicinske sestre: vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja« opozarja, da cilji niso samo zdravstveni, temveč gre za zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine in zmanjševanje neenakosti ter za napredek in zaščito okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju novih razvojnih ciljev  je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti.  Prav tako letošnja osrednja tema opozarja na soodvisnost in povezovanje. Vsega tega se na ministrstvu za zdravje zavedamo, saj, kot veste, naš temeljni dokument za razvoj zdravstva v Sloveniji do leta 2025 nosi naslov »Skupaj za družbo zdravja«.

 

Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki ste kot največja poklicna skupina v zdravstvu v različnih delovnih okoljih najbolj pomembni za doseganje teh ciljev. Zavedamo se te vaše vloge, zato vas vključujemo v pripravo sprememb zdravstvenega sistema.

 

V letu dni, odkar sem imela čast biti z vami na vaši slovesnosti, je parlament sprejel Zakon o lekarniški dejavnosti. Pot ni bila lahka, a dokazali smo, da se po 22 letih da spremeniti tudi tako kompleksne zakone, kot je lekarniška dejavnost.

 

Nič manj polen ni priletelo ob sprejemanju t.i. tobačnega zakona, čeprav dokazano prinaša učinkovite ukrepe v boju proti kajenju. Poleg skrbi za zdravje me veseli tudi, da smo s tem zakonom  pridobili dodatne 4 milijone evrov za preventivne dejavnosti v zdravstvu.

Pri obeh zakonih smo z argumenti premagali tiste močne interesne skupine, ki jim več pomeni dobiček, kot pa človek in njegovo zdravje.

 

In nenazadnje, smo naredili velik korak naprej tudi konkretno za vašo poklicno skupino:
vlada je potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti. Zakon ureja tudi priznavanje znanj, pridobljenih z delom in nadaljevanje opravljanja dela tistim srednjim medicinskim sestram, ki že vrsto let opravljajo delo na delovnem mestu diplomiranih medicinskih sester. To nam je uspelo skupaj z vami po 12 letih poskusov, da bi uredili njihov položaj. 

 

Zakon uveljavlja tudi poklicne kompetence in aktivnosti. To je naloga za vaše  strokovne organe, ki bodo morali prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi pripraviti najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Prva obravnava predloga zakona bo v državnem zboru že konec maja,  sprejem je predviden na julijski seji Državnega zbora. Zakon tudi nalaga delodajalcem, da pripravijo temu ustrezno sistemizacijo delovnih mest v zdravstveni in babiški negi. Torej lahko govorimo o normativnem urejanju delovnih mest.

 

Pred nami je naslednji pomemben  korak, sprejemanje zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tudi tukaj vas prosim za konstruktivne predloge in računam na vašo podporo, saj spremembe prinašajo dolgoročneje stabilnejši sistem financiranja zdravstvenega sistema, več denarja za zdravstvo oziroma za paciente. S preoblikovanjem dopolnilnega zavarovanja povečujemo pravičnost zbiranja prispevkov za zdravstvo, saj smo  ga doslej vsi plačevali v enakem znesku, ne glede na premoženjski status. Vlada se je že koalicijsko pogodbo zavezala, mi smo z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva potrdili temeljna izhodišča našega zdravstvenega sistema. To je solidarno,  pravično in dostopno javno zdravstvo. Po novem bodo socialno šibkejši za dosedanje dopolnilno zavarovanje plačevali manj kot sedaj, in takšnih je kar 80 odstotkov! Prepričana sem, da bodo bolje plačani razumeli, da je vsaj pri zdravstvu solidarnost pomembna.

 

Sodobna družba zahteva tudi sodobne pristope. Odlično smo uvedli eRecept, kar nam je priznala tudi evropska komisija. Uvajanje sodobnih tehnologij ne gre brez vašega potrpežljivega sodelovanja, zato se vsem, medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom še enkrat  zahvaljujem za vaše strpno in dobro sodelovanje pri uvajanju rešitev e-Zdravja, s katerimi smo izboljšujemo zdravstveni sistem, da bo še bolj prijazen do uporabnikov, vas in pacientov.

 

Dovolite mi, da se vsem medicinskim sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom in bolničarjem zahvalim za trud, strokovnost, srčnost in dobro voljo, ki jo vsakodnevno vlagate, da pomoči potrebnim ponudite pot k ozdravitvi ali lajšanju trpljenja, k uspešno izpeljanemu porodu in zdravemu novorojencu, k temu, da počasi tudi timsko delo postaja temeljni partnerski odnos med sodelavci.

 

Še posebej se zahvaljujem in jim čestitam letošnjim dobitnikom najvišjega priznanja zlatega znaka za delo na področju zdravstvene in babiške nege. Spoštovani prejemniki, bodite zgled vašim sodelavcem, predvsem pa mlajšim generacijam zdravstvenih delavcev na poklicni poti, ki je lahko polna ne le osebnega zadovoljstva z dobrim delom, ampak tudi dobrobiti za paciente in družbo nasploh.

 

Ker ste si za današnji praznik za osrednjo temo izbrali trajnostni razvoj in v tem okviru univerzalne humanistične cilje: odpravo revščine in neenakosti, naj spomnim, da je tudi ustanoviteljica sodobne zdravstvene nege Florence Nightingale v svojem času presegala meje, vojna sovraštva, socialne razlike med ljudmi. To njeno vrlino in veličino nadaljujete in poosebljate sestre, babice, bolničarke ter kolegi, ki delajo z vami.

Hvala vam za to in še enkrat čestitke ob vašem prazniku."