Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc nagovorila članice in člane strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes udeležila 28. spomladanskega srečanje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Ob tej priložnosti je povedala:

 

"Spoštovani članice in člani strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije,

hvala za vabilo na srečanje vašega združenja in možnost, da vam ob tej priložnosti še dodatno predstavim vsebino mojih prizadevanj pri uvajanju prepotrebnih sprememb zdravstvene zakonodaje.

 

V združenju ste zbrani vrhunski zasebni zdravniki in zobozdravniki, ki ste nepogrešljiv del našega zdravstva in boste zagotovo tudi v prihodnje.

 

Med svoja temeljna načela ste zapisali, da so pacienti vaša prva skrb. To načelo nas gotovo združuje, saj so tudi za nas, ki smo odgovorni za javni zdravstveni sistem, prva skrb ljudje oziroma pacienti. Prepričana sem, in to kažejo tudi raziskave, da državljanke in državljani prepoznavajo pomembno vlogo tako javnega kot zasebnega zdravstva.

Ustava Republike Slovenije, zakonodaja in Koalicijski sporazum sedanje vlade, so podlaga za mojo oziroma našo nacionalno zdravstveno politiko in njen dolgoročni razvoj. Njen temelj je solidarno, najširše dostopno javno zdravstvo, ki ga dopolnjujejo koncesije kot del javne mreže in zasebno zdravstvo.

 

Razumem in cenim, da imate kot zasebniki do sprememb v zdravstvu stališča, ki izhajajo iz vašega statusa in zato legitimno predlagate svoje rešitve in zastopate svoj interes. Ste močan in verodostojen sogovornik vsaki vladi. Moja odgovornost  je, da vam prisluhnem, tako kot vsem drugim udeleženim v tem izjemno občutljivem družbenem podsistemu, upoštevam in uresničujem pa takšno zdravstveno politiko, ki bo v dobro vsega prebivalstva.

         

Pogosto tudi iz vaših vrst slišim kritike, da še vedno nismo predstavili celovite zdravstvene reforme. To seveda ni res. Toliko sprememb, ukrepov in zakonodajnih predlogov, kot smo jih izpeljali v tem mandatu, jih ni nobena vlada v zadnjih dvajsetih letih. Poleg zakonodaje, ki jo pripravljamo, vlagamo velike napore in sredstva v skrajševanje čakalnih dob.

 

Spoštovane zdravnice in zdravniki, opozoriti želim na mnogokrat napačno dojemanje razmerja med javnimi in zasebnimi izdatki za zdravstvo. Delež zasebnih doplačil posameznika je v Sloveniji že blizu 30%, medtem ko je evropsko povprečje 24%.


Sedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga v enakem znesku plačujemo vsi, neodvisno od naših prihodkov, kot doplačilo omejuje ali v nekaterih primerih celo onemogoča dostop do posameznih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam z nižjimi prihodki. To je v nasprotju z ustavnimi načeli socialne države, socialne varnosti in enakosti in v nasprotju z načelom dostopa do zdravstvenega varstva.

 
Slika prihodkov prebivalstva Slovenije nam je pokazala, da bi ukinitev dopolnilnega zavarovanja in uvedba zdravstvenega nadomestilo, katerega višina bo odvisna od dohodka posameznika, za kar 80% ljudi pomenila nižji znesek od sedanjih 28 evrov.

  
S spremembami tudi prvič v zgodovini naše države zagotavljamo zdravstveno varstvo za vse prebivalce Slovenije. Naj za primer povem le, da doslej kar 3800 otrok  v povprečju ni imelo zdravstvenega zavarovanja.

 
Spoštovani članice in člani združenja, to so le nekateri poudarki našega dela, urejamo tudi področje upravljanja in vodenja zavodov, kjer se je nabralo ogromno slabih praks. Gotovo sledite našim naporom, da optimiziramo sistem s specializacijo manjših bolnišnic in njihovo pripojitvijo večjim ter združevanjem poslovodnih in drugih funkcij.

 

V zvezi z zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki je v državnem zboru pa znova poudarjam, da poleg javnih zavodov tudi po predlogu sprememb zakona pomembni izvajalci javne zdravstvene službe ostajajo koncesionarji in jih predlog zakona ne ukinja. Je pa dejstvo, da se natančno določa pogoje za pridobitev dovoljenja za delo in koncesij,  za postopek, trajanje, obveznosti ter nadzor. Enako so zaostreni in natančno določeni pogoji za vse nosilce zdravstvene dejavnosti in nadzor nad njimi, ne le nad koncesionarji, zato ni mogoče govoriti o njihovem neenakopravnem položaju.  

 

Dejstvo je, to moram povedati, da država zagotavlja zdravstvene storitve na podlagi potreb prebivalstva in solidarno in ne na podlagi tržnega delovanja. Zdravstvena služba se primarno izvaja v javnih zdravstvenih zavodih, kjer pa javni zdravstveni zavodi ne morejo zagotavljati potrebnih zdravstvenih storitev, gremo v postopek podelitve koncesije za izvajanje zdravstvene dejavnosti iz javnih sredstev.

 

Glede očitkov o omejevanju dela zdravnikov bi poudarila naslednje. Delo zdravnikov iz javnega sektorja pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni prepovedano, je pa vezano na določene pogoje in omejeno po obsegu. Tudi za druge poklice je v Zakonu o delovnih razmerjih opravljanje enakega dela, kot ga delavec dela pri svojem delodajalcu, prepovedano, razen če delodajalec izda soglasje za takšno delo.

 

Spoštovani članice in člani združenja, naj na koncu izpostavim še zelo pomembno dejstvo, ki se javnosti predstavlja zavajajoče, tudi neresnično. Gre za ocene našega zdravstvenega sistema. Res je, da je zaradi krize in zmanjšanega obsega sredstev utrpel škodo, kljub temu pa ostaja eden najbolj dostopnih in kakovostnih, zlasti na primarni ravni v Evropi in upam si trditi tudi v svetu. Statistika in ocene mednarodnih referenčnih ustanov kažejo, da smo lahko ponosni na naše zdravstvo in na vas zdravnike, ki delate zavzeto in visoko strokovno.

Spoštovani, naš zdravstveni sistem dopušča in omogoča delo tako javnim zdravstvenim delavcem, koncesionarjem in zasebnikom. Vedno sem pripravljena na pogovor, kako bi sistem še izboljšali, ne morem in ne smem pa mimo osnovnih načel našega zdravstvenega sistema, to je dostopnega, solidarnega javnega zdravstva.

 

Želim vam uspešno nadaljevanje vašega srečanja in hvala za pozornost."