Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje se je udeležila predstavitve in razprave o strategiji dolgožive družbe

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes udeležila predstavitve in razprave o strategiji dolgožive družbe. Ob tej priložnosti je povedala:

 

"Strategija dolgožive družbe je tudi za Ministrstvo za zdravje izjemno pomemben strateški okvir, ki kaže smer razvoja naše družbe. Je prepotrebna podlaga za zagotavljanje pogojev za zdravo in aktivno staranje. Zato je prav, da vključuje vse generacije. Posameznika pa mora podpreti v vseh življenjskih obdobjih. Ohranjanje telesnega in duševnega zdravja vse življenje je zato eden izmed ključnih ciljev.

 
Slovenke in Slovenci smo zdravje med vrednotami postavili na prvo mesto. Zdravje je pomemben dejavnik razvoja družbe in močno vpliva na položaj posameznika v družbi.

Eden izmed štirih stebrov Strategije je "Samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij". Ta steber zagotavlja, da bomo tudi v prihodnosti vlagali v dostopnost do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, v skrb za lastno zdravje  in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

 

K temu smo se na Ministrstvu za zdravje zavezali tudi z Nacionalnim planom zdravstvenega varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja", ki ga je potrdil parlament in  s katerim sledimo evropskim vrednotam zdravstvenih sistemov. Te so univerzalnost, solidarnost, pravičnost in dostopnost. V okviru tega strateškega okvira pripravljamo zakonodajne rešitve in predpise na štirih razvojnih prioritetah:
• krepitvi in varovanju zdravja ter preprečevanju bolezni;
• optimizaciji zdravstvene oskrbe;
• povečanju uspešnosti sistema zdravstvenega varstva;
• pravičnem, solidarnem in vzdržnem financiranju zdravstvenega varstva.

 

Zakon o lekarniški dejavnosti in tobačni zakon je že sprejel parlament. Zakon o zdravstveni dejavnosti je sprejela vlada in je v parlamentarni obravnavi. Veseli me, da je danes tudi novelo zakona o pacientovih pravicah potrdila vlada. Ključni zakon, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju smo  po prejetih pripombah iz javne razprave smiselno dopolnili in verjamem, da ga  bo še pred parlamentarnimi počitnicami obravnavala vlada.
Zelo intenzivno pa od januarja, ko je vlada ustanovila direktorat za dolgotrajno oskrbo, intenzivno delamo tudi na tem zakonu. Aprila smo zainteresiranim deležnikom predstavili izhodišča za predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga bomo posredovali v javno razpravo  julija.

 

Da ne bom predloga; to je zakonodajni okvir, ki nam bo omogočil doseči cilje, ki smo si jih zastavili tudi v Strategiji dolgožive družbe. Izvedbene rešitve so pomembne, zato vlagamo v različne pilotne projekte, kot so skrajševanje čakalnih dob, variabilno nagrajevanje, kakovost in varnost. Že letos pa smo iz proračuna zagotovili štiri milijone evrov več denarja

 

S staranjem prebivalstva se soočamo in če hočete, spopadamo, ne samo v zdravstvu, pač pa tudi kolegi ministri drugih resorjev. Veseli me, da je vlada sprejela pristop „zdravje v vseh politikah“, saj politike drugih sektorjev prav tako pomembno vplivajo na zdravje. Povečanje zdravih let življenja pa lahko vpliva na zmanjšanje izdatkov za zdravstvo in predvsem kakovostnejše življenje ter izboljšanje blaginje vseh generacij."