Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje se je udeležila javne predstavitve stališč in predlogov ZDUS

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes s sodelavci udeležila javne predstavitve stališč in predlogov Zveze društev upokojencev Slovenije glede potrebnih sprememb v sistemu zdravstvenega varstva in okrogle mize o izzivih v zdravstvu. V ospredju so bila vprašanja razmejevanja javnega in zasebnega zdravstva, avtonomija in vloga zdravstvene blagajne, odnosi med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev in možnostih za dodatna prostovoljna zavarovanja za nekatere zdravstvene storitve.


Ministrica za zdravje je znova poudarila, da spremembe zdravstvenega sistema ohranjajo javno zdravstvo, ki bo tudi v prihodnje zagotavljalo vsem dostopen in še bolj solidaren način financiranja. Z Zakonom o zdravstveni dejavnosti bolj jasno razmejujemo javno od zasebnega zdravstva in pogoje pod katerimi Ministrstvo za zdravje podeljuje koncesije. Koncesije dej javnega zdravstvenega sistema in to takrat, ko obstoječa javno zdravstvena mreža ne more zagotavljati zadostnih zdravstvenih storitev.