Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje v Ljubnem ob Savinji nagovorila člane Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje

Ministrica za zdravje je danes nagovorila člane Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje.

 

"Naj vam najprej čestitam za organizacijo dogodka in uresničevanje programov, ki so namenjeni izboljšanju položaja upokojencev.
Zdravje je pomemben dejavnik razvoja družbe in močno vpliva na položaj posameznika v družbi. Podaljševanje zdravih let življenja vpliva na izboljšanje blaginje vseh generacij in hkrati zmanjšuje izdatke za zdravstvo.
Zato smo na Ministrstvu za zdravje pripravili Nacionalni plan zdravstvenega varstva 2016 -2025 z geslom Skupaj za družbo zdravja, ki jo je Državni zbor potrdil lani. V njej smo začrtali skupne usmeritve, ki jih je dolžna uveljavljati prav vsaka politika in ki krepijo javno, dostopno in kakovostno zdravstvo. To so: krepitev zdravja čez celotno življenjsko obdobje in zmanjševanje neenakosti v zdravju, čim bolj kakovostna zdravstvena oskrba, pravično in vzdržno financiranje ter povečanje uspešnosti zdravstvenega sistema. V planu oziroma resoluciji smo se zavezali, da bomo bolj povezali zdravstvene in socialne storitve, preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zagotovili dodatne finančne vire tako za zdravstvo kot tudi za dolgotrajno oskrbo.
Na ministrstvu pripravljamo cel sveženj nove in prenovo stare zakonodaje, ki bo pomembno vplivala tudi položaj starejše generacije. Predlog novega Zakona za dolgotrajno oskrbo je že pripravljen. Intenzivno ga usklajujemo z glavnimi deležniki, preden ga bomo v septembru predstavili koaliciji in nato poslali v javno razpravo. Z njim želimo doseči večjo samostojnost in pravico do izbire, okrepljeno oskrbo na domu in večjo podporo uporabnikom, ki se bodo odločili za neformalno oskrbo, prav tudi tudi njihovim oskrbovalcem. Vzpostaviti želimo enovit in povezan sistem storitev, združevanje finančnih virov, nove vire in seveda njihovo učinkovito porabo. 
Jeseni bomo v parlamentu nadaljevali z obravnavo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo pomembno prispevala k ohranitvi socialne države. Temeljni cilj je ohranitev javnega, vsem dostopnega zdravstva, ne glede na višino dohodka. Zakon bo tudi jasno določil mejo med zasebnim in javnim zdravstvom.  
Prav tako bo jeseni v drugem branju v Državnem zboru tudi predlog novele Zakona o pacientovih pravicah. Novela prinaša bolj pregledno in pravično vodenje čakalnih dob, kar bo onemogočilo preskakovanje, hkrati pa tudi več obveznosti za paciente. S tem ukrepom bo v zdravstvenih zavodih manj  odpadlih terminov, kar se dogaja, ker se pacienti pravočasno ne odjavijo na preglede, če se jih ne morejo udeležit. 
Julija je Državni zbor že sprejel novelo Zakona o zdravniški službi. S to novelo po več letih financiranje izobraževanja zdravstvenih delavcev prenašamo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja nazaj na  državni proračun. Sredstva v zdravstveni blagajni bodo znova namenjena samo zdravstvenim storitvam in s tem skrajševanju čakalnih dob. Letos imamo tako na voljo dodatnih  23 milijonov evrov, v letu 2018 40 milijonov evrov, leta 2019 60 milijonov evrov in leta 2020 80 milijonov evrov. 
Da bom še bolj razumljiva, samo letošnjih dodatnih 23 milijonov pomeni: 4532 endoprotez kolka ali 6534 operacij Hrbtenice ali 5757 perkutnih posegov na srcu, srčnih zaklopkah ali 6008 operacij raka prostate. Za skrajševanje čakalnih dob je vlada namenila v posebnem programu še dodatnih 36 milijonov evrov za letos in prihodnje leto. 
Na koncu pa moram poudariti, da smo pripravili tudi nov predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zdaj ga usklajujemo s finančnim ministrstvom. Mnogim je najbrž znano, da s tem zakonom preoblikujemo sedanje dopolnilno zavarovanje, ki ga vsi plačujemo v enakem znesku, ne glede na višino dohodka. Po novem bodo vsi prispevki za zdravje odvisni od finančnega stanja zavarovanca, kar pomeni nižji znesek za večino upokojencev. Spreminjamo tudi organizacijo in vodenje zdravstvene blagajne, pri čemer bomo zagotovili ustrezno zastopanost upokojencev v svetu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo nadomestil dosedanje skupščino.  
Žal mi je, da so ravno tisti, ki bi morali podpreti te spremembe, proti. Zato potrebujem tudi vašo podporo. Brez vas bomo spremembe težje sprejeli in uvedli. Javno, dostopno in kakovostno zdravstvo mora biti naša skupna prioriteta.
Hvala."