Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje obiskala Splošno bolnišnico Izola

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je ob današnjem obisku Splošne bolnišnice Izola povedala, da zelo rada pride v to bolnišnico,  ker je lep primer, kako z omejenimi sredstvi veliko narediti. Kot primer je navedla uspešno skrajševanje čakalnih dob, vzpostavitev klicnega centra in nenehno uvajanje izboljšav, zaradi česar bolnišnica posluje pozitivno.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je posebej poudarila, da je zelo zadovoljna, da je vodstvu uspelo vzpostaviti kolektivni duh, kar se kaže tudi v uspešnosti bolnišnice. Ob tem se je vsem, tako medicinskemu kot nemedicinskemu osebju, iskreno zahvalila za njihov trud, požrtvovalnost in predanost.  

Splošna bolnišnica Izola je opravila visok delež napovedanih pregledov in preiskav iz Enkratnega dodatnega programa (EDP 2017) za skrajševanje čakalnih vrst.   

V obdobju januar – junij 2017 je bolnišnica glede na letni plan realizirala koronografije v višini 26 %, perkutane posege v višini 12,5, %  in operacije na ožilju krčne žil (SAD) v višini 18.87 %. Ostale posege (artroskopske operacije, operacije kile, operacije na ožilju – arterije in vene, operacije na ožilju – krčne žile (SPP) ter ORL operacije bo SB Izola začela izvajati v jesenskem času. 

Bolnišnica Izola je realizirala tudi preglede v specialistično ambulantni dejavnosti v višini 18,63 % glede na letni plan in CT preiskave  v višini 10,4 % glede na letni plan EDP. 

Ministrica za zdravje je ob tem izrazila zadovoljstvo, da  bolnišnica sledi začrtanemu planu izvajanja dodatnih zdravstvenih storitev v okviru EDP 2017.

V EDP 2017 je vključenih 15 storitev, pregledi v 28 specialističnih ambulantnih dejavnostih ter 4 storitve funkcionalne diagnostike, ki jih lahko v skladu z izhodišči za EDP 2017 izvajajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni. Posege bo opravljalo 13 bolnišnic in 7 koncesionarjev. Ocenjena vrednost izvedenega programa EDP za leto 2017 se spreminja glede na plan posameznih izvajalcev.

Sredstva za EDP 2017 so zagotovljena z novelo Zakona o zdravniški službi, ki je v veljavo stopil 22. julija, potem ko ga je 12. julija sprejel Državni zbor RS. Zakon predvideva prenos sredstev za izobraževanje zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Proračun RS. V letu 2017 bomo tako prenesli 23 milijonov evrov, ki jih bomo namenili za skrajševanje čakalnih dob v okviru EDP 2017.  

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc si je v bolnišnici ogledala tudi Kontaktni center, bodoče prostore novega Endoskopskega centra, brez papirno poslovanje v ambulantah, nov CT aparat in spominsko sobo posvečeno Luisu Guillermu Martinezu Bustamante, kjer bo stala stalna razstava o njem.