Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka dr. Ana Medved nagovorila udeležence 8. Nacionalne konference obvladovanja sladkorne bolezni

Spoštovane gostje, spoštovani gosti, vesela in počaščena sem, da vas lahko pozdravim na današnji, že 8. Nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni. Med nami še posebej toplo pozdravljam predstavnico Svetovne zdravstvene organizacije go. Darino Sedlak, ki je vodja urada v Sloveniji, g. Filipeja Raposo predstavnika Portugalske in go. Marino Maggini, predstavnico Nacionalnega inštituta za zdravje Italije, ki je vodja delovnega paketa o sladkorni bolezni v projektu skupnega ukrepanja EU na področju obvladovanja kroničnih bolezni CHRODIS in nas bo pozdravila preko Skypa.

 

Sladkorna bolezen je v Sloveniji upravičeno deležna tako strokovne kot tudi politične pozornosti. Prizadene veliko ljudi vseh starosti. Z ukrepi za zdrav način življenja, z zgodnjim odkrivanjem in z zagotavljanjem dostopne in kakovostne zdravstvene obravnave lahko pomembno prispevamo k preprečevanju te bolezni, boljšim izidom zdravljenja in večji kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo.

 

V Sloveniji  se lahko pohvalimo, da bomo v prihodnjih letih z več milijoni evropskih sredstev nadgradili  preventivo v osnovni zdravstveni dejavnosti. Ob uspešno uvedenih presejalnih programih za raka, srčno žilne bolezni in sladkorno bolezen in celostni obravnavi kroničnih bolnikov v referenčnih ambulantah, bodo postopoma v vseh zdravstvenih domovih zaživeli Centri za krepitev zdravja. V teh centrih bodo zaposleni timi različnih strokovnjakov, ki bodo izvajali svetovanje in delavnice za spremembo življenjskega sloga, kot so delavnice za odvajanje od kajenja ali izgubo telesne teže. V teh centrih blizu njihovega doma bo bolnikom s sladkorno boleznijo na voljo tudi edukacija. Ena ključnih nalog timov v centru pa bo povezovanje z drugimi akterji v lokalni skupnosti z namenom naslavljanja neenakosti v zdravju. Še tako učinkovit in dobro izveden program je uspešen samo, če doseže vse, ki ga potrebujejo. Prav v tem delu bo pri sladkorni bolezni ključno tudi povezovanje tima v centru z laičnimi svetovalci. Na primeru sladkorne bolezni tako gradimo model, ki bo lahko zanimiv tudi za druge kronične bolezni.

 

S širitvijo referenčnih ambulant in uvajanjem novih preventivnih pristopov v centrih za krepitev zdravja in lekarnah želimo zagotoviti čim boljšo dostopnost do preventivnih programov za vse, še posebej za ranljive skupine. Ministrstvo je letos podprlo tudi triletni program Zveze diabetikov Slovenije, ki vključuje ozaveščanje in delo laičnih svetovalcev ter kampanje namenjene ozaveščenju Zavoda diabetes.  Pomembna javna sredstva so bila vložena tudi za odkrivanje retinopatije, diabetološka stroka pa že razvija pristope za bolj učinkovito prepoznavanje diabetične noge in preprečevanje amputacij.

 

Da bi se lahko v prihodnje veselili rezultatov, bodo potrebna vlaganja v izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter dosledno zagotavljanje izvajanja sprejetih preventivnih programov in storitev v vseh regijah. Vzpostavljen sistem spremljanja dogovorjenih kazalnikov uspešnosti bo ključen, da bomo lahko sploh dokazali, da so vlaganja res obrodila sadove. Vse to so elementi izvajanja NPOSB, ki jih uresničujemo v sodelovanju vseh strok in organiziranih bolnikov. Zavedati pa se  moramo, da bo kljub naporom zdravstvenih delavcev rezultat še vedno zelo odvisen od sodelovanja in prizadevnosti bolnikov samih.

 

Že več kot deset let gradimo na poenotenju pristopov, povezovanju različnih strok in vključenosti bolnikov. Z izvajanjem nacionalnega programa smo že več kot na polovici, saj se zaključi leta 2020, kot razumem pa se že pripravlja nov program za obdobje 2020-2030.

 

Naj na koncu omenim tudi to, da smo na ministrstvu pripravili nov predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je trenutno v javni razpravi. Mnogim je najbrž že znano, da s tem zakonom uvajamo nov steber socialne varnosti, ki bo v povezavi z drugimi sistemi socialne varnosti ljudem, ki so odvisni od pomoči in oskrbe drugih oseb, omogočal čim daljše, kvalitetno, varno in samostojno življenje bodisi v domačem okolju ali v institucionalnem varstvu. Ob zavedanju, da nas je demografija že prehitela potrebujemo tudi vašo podporo pri uvajanju teh sprememb.

Zakon prinaša možnost primerljivih storitev ne glede na okolje, kje uporabnik živi.

Danes namreč mnoge storitve uporabnikom na domu niso dostopne. Dober primer izboljšav ureditve je ravno področje podpore uporabnikom pri jemanju zdravil. Tako je danes lahko dejstvo, da starejša oseba prejme inzulinsko terapijo, ki si je zaradi različnih razlogov ne more aplicirati sama, povezano z namestitvijo  v inštitucijo.

 

Če povzamem, rešitve na področju sladkorne bolezni so vedno bolj vodilo za iskanje sistemskih rešitev pri naslavljanju kroničnih bolezni na sploh. Zato se mi zdi prav, da ste z naslovom današnjega dogodka postavili širši okvir razpravi o prepoznavanju problemov in njihovih možnih rešitev na področju preprečevanja in oskrbe kroničnih bolezni tako v sistemu zdravstvenega varstva kot v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Hvala.

 

----------------------------

Pomen integrirane oskrbe pri obvladovanju sladkorne bolezni

 

Oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo je zahtevna, saj vključuje številne zdravstvene delavce in druge strokovnjake v zdravstvenih domovih, specialističnih ambulantah, terciarnih centrih in lekarnah. Pomembno je, da so njihove dejavnosti usklajene, povezane in bolniku na različnih ravneh zdravstvenega varstva zagotavljajo enaka in razumljiva navodila ter da pri načrtovanju zdravljenja v kar največji meri upoštevajo bolnikove želje in želje njegovih bližnjih. Le integrirana oskrba namreč zagotavlja optimalne izide zdravljenja in bolniku pomaga, da prevzame nadzor nad svojim zdravjem. Z vidika zdravstvenih strokovnjakov so največje ovire za dobro integrirano oskrbo sistemske in organizacijske narave, zato sta komunikacija in sodelovanje v timih, med strokovnjaki, institucijami in med ravnmi zdravstvenega varstva še vedno neorganizirana in odvisna predvsem od prizadevanj posameznikov.

več informacij s konference in prezentacije