Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodna delavnica na temo priprave celovite alkoholne politike

6. in 7. novembra 2017 je potekala v Ljubljani mednarodna medsektorska delavnica na temo sodelovanja za pripravo celovite alkoholne politike v državah jugovzhodne Evrope.

 

Dogodek je organiziralo in gostilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije (ki je dogodek finančno podprlo s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja), Zdravstveno mrežo jugovzhodne Evrope (s katero Slovenija sodeluje od leta 2002 dalje v vlogi partnerske države in države donatorice), Svetovno zdravstveno organizacijo - Regionalnim uradom za Evropo (ki je izvedbo dogodka delno sofinanciral), Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter "Alcohol Policy Youth Network".

 

Dogodka so se udeležili strokovnjaki oz. predstavniki vladnega in nevladnega sektorja na področju oblikovanja javnozdravstvenih politik za zmanjševanje škodljive rabe alkohola, tobaka ter prepovedanih drog iz držav jugovzhodne Evrope in Izraela; predstavniki Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope (Sekretariata, Regionalnega razvojnega zdravstvenega centra za področje javnega zdravja iz Skopja (RHDC Skopje) ter Regionalnega razvojnega zdravstvenega centra za področje nenalezljivih kroničnih bolezni iz Podgorice (RHDC Podgorica)); predstavnik Hrvaške, partnerske države Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope ter tuji in domači predavatelji in moderatorji (prof. Peter Rice iz "Scottish Health Action on Alcohol Problems (SHAAP)", ga. Kristina Sperkova iz "IOGT International", ga. Sofia Ribeiro iz "European Public Health Association (EUPHA)", g. Lukas Galkus iz "Alcohol Policy Youth Network (APYN)", dr. Mira Jovanovski Dašić vodja Sekretariata Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, prof. dr. Fimka Tozija iz RHDC Skopje, ga. Milica Stanišić iz RHDC Podgorica, ga. Vesna Kerstin Petrič iz slovenskega Ministrstva za zdravje ter g. Jan Peloza iz Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj).

 

V uvodnem delu delavnice je zbrane strokovnjake iz držav članic Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope nagovorila državna sekretarka v Ministrstvu za zdravje, ga. Jožica Maučec Zakotnik, ki je orisala stanje na področju alkoholne politike ter ukrepe, ki jih je Slovenija sprejela za učinkovito naslavljanje problematike alkohola, katerega škodljiva raba predstavlja resen zdravstveni in družbeni problem.

 

Pri tem je še posebej izpostavila pomembnost dobrega medresorskega sodelovanja znotraj vlade ter kot nujno za uspešnost ukrepov omenila tudi sodelovanja med vladnim in nevladnim sektorjem oz. civilno družbo. Izpostavila je vlogo mednarodnega sodelovanja na področjih davkov in cen, čezmejnega in spletnega oglaševanja ter omejevanje čezmejne trgovine in označevanja alkoholnih pijač.
 
Med uvodnimi govorci na delavnici so nastopili še dr. Melita Gabrič, v.d. vodje Sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v Ministrstvu za zunanje zadeve, dr. Mira Jovanovski Dašić, vodja Sekretariata Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, prof. Peter Rice, v imenu Svetovne zdravstvene organizacije - Regionalnega urada za Evropo ter njegovega urada v Republiki Sloveniji in g. Lukas Galkus, predsedujoči nevladni organizaciji "Alcohol Policy Youth Network".    

 

Na delavnici je bilo poudarjeno, da učinkovita alkoholna politika prispeva k izboljšanju zdravja in zmanjšanju neenakosti. Da  bi dosegli čim boljše rezultate je nujno vključevanje strokovnih institucij in nevladnih organizacij, ki imajo pomembno vlogo pri zagovorništvu in izvajanju alkoholne politike. V prihodnje je zato nujno zagotoviti čim boljše povezovanje vladnega in nevladnega sektorja, kateremu je potrebno zagotoviti več podpore tako s strani vladnih, kot mednarodnih organizacij.

 

Sodelujoče države so predstavile podatke v zvezi s porabo alkohola in škodo, ki jo slednji povzroča na nacionalni ravni, ter uspehe ter težave, ki jih imajo pri izvajanju alkoholne politike. Predstavljene so bile številne dobre prakse, udeleženci so imeli tudi priložnost oceniti preventivne programe nevladnih organizacij na podlagi predstavljenih učinkovitih intervencij. Delavnica je s skupinskim delom spodbujala vzpostavljanje partnerstev in koalicij tako na mednarodnem nivoju kot znotraj posamezne države med vladnim in nevladnim sektorjem.

 

Srečanje je potekalo v izjemno konstruktivnem vzdušju in prijetni delovni atmosferi ter je s krepitvijo dialoga med predstavniki vladne in nevladne sfere sodelujočih držav, doseglo tudi osnovni namen srečanja ter, po prvih odzivih s strani udeležencev sodeč, celo preseglo pričakovanja sodelujočih.