Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Za preprečevanje širjenja HIV-a je najpomembnejše zgodnje odkrivanje in takojšnje zdravljenje ter povečanje uporabe kondoma

Sporočilo Nacionalne komisije za aids pri Ministrstvu za zdravje ob 1. decembru

Pomen zmanjšanja še zmeraj visokega deleža poznih diagnoz okužbe s HIV je v ospredju letošnjega sporočila ob Svetovnem dnevu AIDSa. V Sloveniji letos beležimo nižje število novih diagnoz okužbe s HIV kot preteklo leto, kar je predvidoma posledica izvajanja kombinirane preventive. Z zgodnejšim odkrivanjem in zdravljenjem lahko pomembno vplivamo na boljše izide zdravljenja, omejujemo pa tudi prenos okužbe naprej. Varna spolnost in redna uporaba kondomov še zmeraj ostajajo ključni dejavniki pri zajezitvi svetovne pandemije.

 

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v letu 2017 tudi v Sloveniji, tako kot so nedavno zabeležili v nekaterih drugih državah Evropske unije, beležimo nižje število novih diagnoz okužbe s HIV v primerjavi z letom 2016. Slovenija po kriterijih epidemije, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, ostaja med državami z nizko stopnjo epidemije oziroma z zelo nizkim deležem oseb, ki živijo s HIV.  V letu 2017 do vključno 22. novembra je bilo v skladu z zakonsko obvezo prijavljenih 33 primerov novih diagnoz okužb s HIV (1,6/100.000 prebivalcev), 31 med moškimi (3,0/100.000 moških) in dve med ženskami (0,2/100.000 žensk). Poleg tega so bili prijavljeni tudi trije primeri pri osebah, ki jim je bila diagnoza postavljena v tujini že pred letom 2017 in so se letos  začeli zdraviti v Sloveniji. V letošnjem letu  vključno do 22. novembra je za aidsom zbolelo sedem oseb (0,3/100.000 prebivalcev), tri manj kot v letu 2016. Pri šestih je bila okužba s HIV prepoznana šele v letu 2017, po diagnozi aidsa sta letos umrli dve osebi.

 

»Med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, smo, za razliko od lanskega leta, ko smo zabeležili največ novih diagnoz okužbe s HIV kadarkoli,  letos do vključno 22. novembra med njimi zabeležili le 23 novih diagnoz, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Poleg tega smo med njimi, za razliko od lanskega leta, ko smo zabeležili 18 zelo kasnih diagnoz okužbe s HIV, ko imajo okuženi že hudo prizadet imunski sistem in bi že nujno morali prejemati protiretrovirusna zdravila, letos do vključno 22. novembra zabeležili le 9 tako kasnih diagnoz, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Padec novih diagnoz okužbe s HIV med moškimi, ki majo spolne odnose z moškimi, je predvidoma posledica uspehov kombinirane preventive, predvsem sprememb glede dostopnosti testiranja in kulture testiranja med njimi, ter takojšnjega zdravljenja tistih z novo diagnozo okužbe s HIV«, izpostavlja prof. Irena Klavs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Mojca Gobec, direktorica direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje poudarja, da so »pozitivni premiki posledica kontinuiranega in sistematičnega dela ter dobrega sodelovanja  stroke, nevladnih organizacij in pristojnih ministrstev. V okviru Nacionalne komisije za AIDS partnerji sodelujemo v procesu priprave nacionalne strategije za to področje, ki jo tudi uspešno izvajamo. Letos aprila je bila sprejeta nova strategija do leta 2025, ki upošteva spremembe in novosti na področju preventive, testiranja in zdravljenja, ki so se zgodile v zadnjih letih, in močno podpira vključevanje nevladnega sektorja v izvajanje preventivnih aktivnosti«.


»V preteklih letih smo v Sloveniji pričeli z izvajanjem testiranja na HIV in ostale spolno prenosljive okužbe med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, kar se je izkazalo kot zelo učinkovito, zato smo veseli, da je Ministrstvo za zdravje podprlo naš program za naslednja tri leta, kar nam omogoča, da ga redno izvajamo, predvsem pa da ga širimo  po vsej Sloveniji. Poleg testiranj na sedežu društva izvajamo redna testiranja v večjih krajih, s čimer dosegamo dobro regionalno pokritost in dostopnost, načrtujemo pa še uvedbo testiranja na nekaterih novih lokacijah. Termini testiranj so dostopni na spletni strani www.kajisces.si«, je povedal Mitja Ćosić iz Legebitre, kjer veliko pozornosti  posvečajo tudi podpori osebam, ki živijo s HIV in preprečevanju diskriminacije in stigmatizacije teh oseb.

Nevladne organizacije DIH, ŠKUC, Legebitra, Drogart ob tej priložnosti opozarjajo, da je diskriminacija oseb s HIV v zdravstvu, posebej med zobozdravniki, še zmeraj močno prisotna, kar je nesprejemljivo, saj je zakonsko prepovedana in etično sporna. »To ni skladno niti z doktrino zdravljenja niti s poznavanjem realnih tveganj za prenos virusa pri zdravljenih osebah s HIV. Pomembno je, da so vsi pacienti obravnavani enako, upoštevajoč previdnostne ukrepe pri vseh. Zaradi stigme in diskriminacije izgubljamo priložnosti za uspešno zdravljenje, saj se ljudje bojijo testirati, obenem pa imata tudi izjemno negativne socialne in psihološke posledice na življenja oseb, ki živijo s HIV«, še poudarjajo nevladne organizacije.


»Zdravstveno osebje pozivamo, naj ob indikacijah testira pogosteje, saj je delež testiranih na HIV v Sloveniji še zmeraj nizek«, pritrjuje tudi prof. Mario Poljak iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani,  ob tem pa poudarja, da je »preiskave potrebno izvajati le v pooblaščenih laboratorijih in jih pri osebah z višjim tveganjem pogosteje ponavljati, vsaj vsakih 6 mesecev«.


»Prizadevamo si, da bi družinski zdravniki pogosteje testirali na HIV«, pojasnjuje dr. Nena Kopčavar Guček. »Odnos med osebnim izbranim zdravnikom in bolnikom je zaupen, kontinuiran, s pogostimi stiki in nizkopražnim dostopom. Brezplačno zaupno testiranje na HIV pri izbranem družinskem zdravniku  se obračunava kot ločeno zaračunljiv material, s čimer je omogočena široka dostopnost. Kljub temu se ga tako pacienti kot zdravniki ne poslužujejo pogosto, kar je velika škoda, saj je to najenostavnejši način testiranja, ki bi lahko obenem tudi pomembno vplival na normalizacijo in destigmatizacijo testiranja na HIV«, še dodaja.


»Osebe s HIV že dolgo uspešno zdravimo in (ob nekaterih omejitvah) lahko živijo kakovostno in dolgo življenje. Ravno smo izdali zloženko z nasveti za zdravo življenje »Živeti življenje«, ki je namenjena osebam s HIV: na kaj morajo biti pozorni v različnih obdobjih svojega življenja z namenom preprečevanja bolezni notranjih organov, kosti oči itd., ki so pri naših varovancih pogostejše, kljub učinkovitemu zdravljenju proti HIV. Že leta si prizadevamo proti diskriminaciji svojih pacientov in poudarjamo, da je diskriminacija v zdravstvu in zunaj njega odraz nevednosti! Okužbe ne širijo osebe, ki se zdravijo, ampak tiste, ki se ne zdravijo. Zato smo vedno znova razočarani, ko poslušamo njihove zgodbe in težave, s katerimi se srečujejo. Ravnokar zaključujemo posodobitev dokumenta (v sodelovanju  Kliničnim inštitutom za medicino dela UKCL in NIJZ), v katerem so zapisane vse ključne informacije o odnosu med zdravstvom in osebami s HIV«, je izpostavil prof. Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki poudarja: »S testiranjem torej ne gre odlašati! Ko pomislite, da bi se testirali, to tudi storite! Pri nas na kliniki se lahko testirate na okužbo s HIV ter z virusoma hepatitisa B in C brezplačno in anonimno, brez napotnice in zdravstvene kartice, vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. Osebje je usposobljeno in prijazno, zato je vsak strah odveč«.


Prof. Mojca Matičič iz ambulante za spolno prenosljive okužbe na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ob tej priložnosti opozarja: »V zadnjih letih je v svetu število smrti zaradi hepatitisov B in C preseglo število smrti zaradi aidsa kljub temu, da imamo odlična zdravila za zdravljenje obeh bolezni in cepivo za preprečevanje hepatitisa B. Problem pa je, ker okužbi vrsto let potekata brez bolezenskih znakov in se ju ljudje ne zavedajo in ne iščejo zdravniške pomoči. Tudi druge spolno prenosljive okužbe so v zadnjih letih v izrazitem porastu, pridružujejo pa se jim tudi take, ki jih v preteklosti nismo pogosto zaznavali, zato si natančneje o njih preberite na prosto dostopnima spletnima aplikacijama https://aspo.mf.uni-lj.si  in https://hepy.mf.uni-lj.si«.   

 
Tanja Rudolf Čenčič iz Drogarta, kjer se z zmanjševanjem tveganj v nočnem življenju med mladimi ukvarjajo že več let in so ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje RS letos pripravili tudi dvoletno kampanjo, pa zaključujejo: »HIV ni izbirčen. Z njim se lahko okuži vsakdo, ki se spusti v nezaščiten spolni odnos. Zato želimo vse, predvsem pa mlade, opozoriti na dosledno in pravilno uporabo kondoma pri vsakem spolnem odnosu. Z zanimivo kampanjo bomo ljudi nagovarjali v različnih medijih, k mladim pa bomo neposredno pristopali predvsem v nočnem življenju, kjer v brezskrbnem vzdušju manjkrat pomislijo na zaščito in odgovorno spolno vedenje«.

 

  

Razstava "Od smrtne obsodbe do sobivanja"

 

1. decembra bodo študenti, člani Društva študentov medicine Slovenije, na Kongresnem trgu v Ljubljani mimoidoče že tradicionalno osveščali o AIDSu . Ogledali si boste lahko tudi njihovo razstavo  " Od smrtne obsodbe do sobivanja", ki prikazuje glavne družbene in zdravstvene dogodke od pojava HIV-a do danes.