Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za zdravje je danes v javno obravnavo posredovalo Predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (RNPDZ). Javna obravnava bo trajala do 2. januarja 2018.

Resolucija upošteva temeljna načela varstva človekovih pravic, ki jih je Republika Slovenija sprejela z Ustavo RS in mednarodnimi dokumenti, kot sta Konvencija o pravicah invalidov in Konvencija o otrokovih pravicah.

Namen RNPDZ je krepiti in ohranjati dobro duševno zdravje vseh prebivalcev Slovenije, preprečevati duševne motnje od najzgodnejšega obdobja do pozne starosti, zmanjšati stigmo in diskriminacijo oseb z duševnimi motnjami, vzpostaviti podporno okolje za dobro duševno zdravje in približati službe in storitve za duševno zdravje uporabnikom. 

Podatki rednih zdravstvenih statistik, raziskave ter izkušnje iz prakse v Sloveniji kažejo na povečane potrebe po storitvah na področju duševnega zdravja. Pri odraslih najbolj naraščajo stresne in prilagoditvene motnje, pri starejših so pogosta depresivna stanja in demence, zlasti pa izstopa visok delež samomorilnosti. Pri otrocih naraščajo motnje pozornosti in hiperaktivnost. 

Službe in storitve za duševno zdravje v Sloveniji so neenakomerno razporejene in niso organizirane v skladu z evropskimi pravili. Z resolucijo premikamo obravnavo in skrb za duševno zdravje v lokalno okolje na primarno raven, V okviru zdravstvenih domov predvidevamo mrežo Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centrov za duševno zdravje odraslih ter timov za interdisciplinarno obravnavo duševnih motenj v skupnosti, ki bodo usposobljeni tudi za mobilne krizne intervencije. 

Centri za duševno zdravje se bodo povezovali z vsemi lokalnimi službami in lokalno skupnostjo, zlasti na področju socialnega varstva, s specialističnimi in bolnišničnimi službami. V primeru otrok in mladostnikov pa tudi z izobraževalnimi institucijami in službami. Centri bodo sodelovali tudi s civilno družbo in nevladnimi organizacijami, prostovoljci in drugimi, ki lahko pripomorejo h krepitvi duševnega zdravja. 

Zaradi naraščanja števila oseb z demenco bomo vzpostavili tri Spominske centre, ki bodo imeli specializirane time za diagnostiko, obravnavo in rehabilitacijo oseb z demenco in nudili podporo družinskim/splošnim zdravnikom in drugim specialistom pri obravnavi oseb z demenco. 

Izjemno pomemben cilj resolucije je promocija duševnega zdravja in destigmatizacija oseb z duševnimi motnjami ter izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih in drugih strokovnjakov ter sodelavcev za področje duševnega zdravja.  

 

 

Dokument, ki je v javni obravnavi, najdete tukaj.