Skoči na vsebino

NOVICA

Konec januarja 2018 pričakujemo urejene čakalne sezname

Državna sekretarka dr. Ana Medved je na današnji novinarski konferenci je predstavila kratkoročne ukrepe in sistemske rešitve na področju čakalnih dob.

 

Danes se zaključuje javna razprava o pravilniku, ki dodatno ureja področje upravljanja čakalnih seznamov, čez dober mesec se začne v praksi uporabljati novela Zakona o pacientovih pravicah.  

 

Državna sekretarka je predstavila podatke napotovanja s primarne ravni na sekundarno raven ter porast števila obiskov v specialistični ambulantni in hospitalni dejavnosti. 

 

Direktor Ortopedske bolnišnice Valdoltra dr. Radoslav Marčan je predstavil kako rešujejo problem dolgih čakalnih dob. Opozoril je na strukturo čakajočih pacientov v OB Valdoltra iz katere je razvidno, da je od vseh čakajočih, ki čakajo na poseg dlje od enega leta, 84 % nesposobnih oz. nepripravljenih za operacijo. Od vseh čakajočih skupaj pa je 16,5 % nesposobnih in nepripravljenih na operacijo. To področje sedaj ureja novela Zakona o pacientovih pravicah.  

 

Mag. Katarina Kralj z MZ je predstavila dve novosti novele Zakona o pacientovih pravicah. Poudarila je, da je dolžnost pacienta, da v noveli jasno zapisana dolžnost pacienta, da se pravočasno opraviči, hkrati pa se je število možnih opravičil tudi omejilo.  

 

Novela določa, da se bodo čakalni seznami prečistili tako, da bodo v njih le pacienti, ki so pripravljeni na storitev in z njo soglašajo.  

 

Novela Zakona o zdravniški službi opredeljuje nov način določanja specializacij zdravnikov (18. člen). Specializacije se ne določajo za regije, temveč za območje celotne države oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti. Novela Zakona o zdravniški službi določa tudi, da se financiranje pripravništva vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja prenaša na proračun Republike Slovenije.  

 

Proračun Republike Slovenije bo stroške pripravništva in specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine kril postopoma, in sicer v letu 2017 v višini 23 milijona eurov, v letu 2018 v višini 40 milijona eurov, v letu 2019 v višini 60 milijona eurov in v letu 2020 v višini 80 milijona eurov, kar pomeni v celoti. 

 

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje prim. prof. dr. Ivan Eržen je poudaril, da sistem eNapotnic deluje – samo v novembru izdanih 325.000 eNapotnic. Napake, ki se pojavljajo v sistemu, odpravljajo.  

 

Državna sekretarka dr. Ana Medved je poudarila še učinke Enkratnega dodatnega programa (EDP) 2017. Na MZ ocenjujemo, da bo v letu 2017 izvedenih 9.687 posegov, v ocenjeni vrednosti 19,7 milijonov evrov.  

 

Tudi posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob (PVP) kaže pozitiven trend, da se delež čakalnih seznamov, ki se v projektu spremljajo in kjer je zaznano znižanje števila čakajočih, povečuje. V septembru smo pri več kot 63 % čakalnih seznamov, od tistih, ki jih spremljamo, ugotovili, da so se skrajšali.  

 

Prof. dr. Milivoj Piletič iz Splošne bolnišnice Novo mesto je na koncu izpostavil, da so v Splošni bolnišnici Novo mesto z EDP 2017 uspeli znižati čakalno dobo za posamezne storitve tudi za 90 odstotkov. V PVP variabilnega nagrajevanja je sodelovalo več kot 60 odstotkov zdravnikov. 

 

Posnetek tiskovne konference

 

Prezentacija