Skoči na vsebino

NOVICA

Cepljenje najučinkovitejši ukrep za zaščito proti ošpicam

Generalna direktorica Direkorata za javno zdravje Mojca Gobec je na današnji izjavi za javnost povedala:


"Na Ministrstvu za zdravje zaupamo zdravnikom pediatrom na Pediatrični kliniki, infektologom in Epidemiološki službi NIJZ, ki skupaj delajo vse, kar je potrebno, da se omeji širitev ošpic. 

Ob tej priložnosti bi radi ponovno poudarili, da je cepljenje najučinkovitejši ukrep za zaščito proti ošpicam. Še posebej ga svetujemo tistim, ki potujejo, saj se izbruhi ošpic pojavljajo v številnih državah, tudi v bližnji soseščini. 

Tudi starše pozivamo, naj cepijo svoje otroke proti ošpicam in drugim nalezljivim boleznim. 

S cepljenjem namreč ščitimo posameznika, ob dovolj visokem deležu cepljene populacije - nad 95%, pa so posredno zaščiteni tudi najbolj ranljivi, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni.

Cepljenje je dober ukrep za posameznika in pomemben za skupnost. 

Že junija smo skupaj s stroko javno opozorili, da se delež cepljenih otrok niža. Opozorili smo na veliko tveganje, da osebe na poti skozi Slovenijo ali v Slovenijo v državo vnesejo virus ošpic. Izbruhi ošpic se namreč pojavljajo v številnih državah tudi v naši neposredni soseščini. 

Da bi trend cepljenja znova obrnili, smo ustanovili interdisciplinarno delovno skupino, v kateri so močno zastopani pediatri. Ključne ukrepe, ki smo jih že začeli izvajati, so bili predvsem: 

- Okrepljeno obveščanje javnosti, da bi povrnili zaupanje v cepljenje, stroko in sistem. 

- Novembra smo izvedli medijsko kampanjo, v kateri smo nagovarjali predvsem starše, ki so neodločeni glede cepljenja . 

- Predvsem pediatri so se angažirali, da bi v redni izobraževalni program v okviru zbornic vnesli vsebine s področja cepljenja. 

- Pripravili smo priporočila za preverjanje precepljenosti pri dijakih in študentih, ki pri usposabljanju prihajajo v stik s pacienti. 

- Za starše, ki se ne odločajo za cepljenje, smo pripravili letak z informacijami o posledicah te odločitve in o ravnanju v primeru, če do bolezni pride.  

- O cepljenju smo aktivno sodelovali na dnevih ravnateljev vrtcev in osnovnih šol   

- Podprli smo projekt študentov medicine Imuno, ki je pri svoji komunikaciji vsebin zelo učinkovit in tudi mednarodno prepoznan nagrajen  

V okviru že omenjene delovne skupine pripravljamo spremembo zakonodaje s področja cepljenja:

- Obvezno cepljenje ostaja. 

- Poenostavili bomo postopek obravnave oseb z medicinskimi kontraindikacijami, o katerih bo odločala izključno medicinska stroka. 

- Povišali bomo globe za neizvajanje določil zakona. 

- V okviru delovne skupine smo razpravljali o različnih možnostih omejitev vključitve otrok v vrtec, vendar dokončne odločitev še ni. Odločitev mora biti stvar najširšega konsenza med številnimi vpletenimi, ki ga ta odločitev zadeva."