Skoči na vsebino

NOVICA

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah objavljen v Uradnem listu RS

Danes je v Uradnem listu RS objavljen nov Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Pravilnik je izdan na podlagi novele Zakona o pacientovih pravicah, ki je bila v Državnem zboru RS sprejeta septembra 2017 in velja od 21. 10. 2017.


Pravilnik podrobneje ureja naročanje na zdravstvene storitve, odpoved termina, postopek prenaročanja, način uvrščanja na čakalni seznam in način njegovega upravljanja, najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti ter vsebino in način poročanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

 

Pravilnik skupaj z novelo zakona predstavlja celovit normativni okvir za upravljanje čakalnih seznamov in s tem daje izvajalcem učinkovito orodje za obvladovanje tega področja, nadzornikom pa pravne podlage za pristojno ukrepanje. Tako zakon kot tudi pravilnik se začneta uporabljati 21. 1. 2018.