Skoči na vsebino

NOVICA

21. januarja stopa v uporabo Pravilnik o naročanju in najdaljših dopustnih čakalnih dobah (VIDEO)

 

Na ministrstvu za zdravje je danes potekala novinarska konferenca na temo Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Na novinarski konferenci so sodelovali:

- dr. Ana Medved, državna sekretarka,
- mag. Katarina Kralj, direktorat za zdravstveno varstvo,
- mag. Radivoj Nardin, direktor SB Izola,
- Duša Hlade Zore, dr. med, zastopnica pacientovih pravic Ljubjana

- mag. mateja Radej Bizjak, pomočnica generalnega direktorja MZ

- Marko Markežič vodja službe infomatike


Državna sekretarka dr. Ana Medved je uvodoma predstavila določila zakona Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Ob tem je poudarila: "Dovolite mi, da naštejem nekaj poudarkov, ki jih urejamo z zakonom in pravilnikom. Zakon velja od oktobra, Pravilnik pa se začne uporabljati 21. januarja 2018, zato je prava priložnost, da novosti iz Pravilnika predstavimo in hkrati znova opozorimo na novelo Zakona o pacientovih pravicah, ki smo jo sicer že predstavljali.


Takoj na začetku je prav, da ob začetku uporabe Pravilnika opozorim na dejstvo, da ima veliko število pacientov doma še neizkoriščene napotnice ali delovni nalog. Pacienti, ki imajo izdano napotno listino (napotnico ali katerikoli delovni nalog) s stopnjo nujnosti hitro ali redno z datumom izdaje pred 7. januarjem 2018 morajo do 21. januarja 2018 to napotno listino predložiti izvajalcu. Če pacienti napotnic in delovnih nalogov stopnje nujnosti hitro ali redno, izdanih pred 7. januarjem 2018, do takrat ne bodo predložili izvajalcem oziroma se naročili, ta napotna listina ne bo več veljavna.
Pacienti naj skrbno spremljajo datum napotnic, ker je napotnica z oznako HITRO in REDNO veljavna 14 dni.
Opozarjam tudi, da za stopnjo nujnosti NUJNO po 21. januarju 2017 velja rok za predložitev naslednji dan. Napotnica je torej veljavna 24 ur". je še dejala.

 

 

 

Pravilnik prinaša kar nekaj KONKRETNIH NOVOSTI:

1. Pravilnik začne veljati od nedelje, 21. januarja.
2. Vpeljuje novo kategorijo med čakalnimi dobami: »zelo hitro« = 14 dni (med »nujno« = 24 ur in »hitro« = 3 mesece).
3. Pospešijo in omejijo se roki naročanja: za »hitro« in »redno« ima pacient 14 dni, za »zelo hitro« pa samo 5. Z »nujno« napotnico do storitve v 24 urah po izdaji.
4. Uvrščanje v čakalni seznam na prvi prost termin, najkasneje pet dni po tem, ko prejmejo napotno listino.
5. Pacient enkrat termin lahko odpove, a mora to narediti najpozneje 10 dni pred terminom. Vsaj 10 dni pred terminom pacient prejme opozorilo o posledicah neupravičene odsotnosti.

 

Posnetek novinarke konference - 1. del

Posnetek novinarke konference - 2. del

 

Gradivo iz NK:  

Celoten nagovor državne sekretarke dr. Ane Medved

Slika slide izdana napotnica pred 7. 1. 2018

Slika slide konkretne novosti

PP predstavitev mag. Mateja Radej Bizjak

 

DODATNO POJASNILO:

Napotne listine, s katerimi so se pacienti že vpisali v katerikoli čakalni seznam, ostajajo še naprej veljavne. Če ste torej obvestilo o vpisu v čakalni seznam že dobili, ni kakršnekoli potrebe po "novi" napotni listini.

 

Za napotnice za kontrolne preglede ne velja rok rok 5/14 dni za predložitev po izdaji. Te napotnice še naprej ostajajo veljavne ne glede na datum izdaje in jih, tako kot do sedaj, pacienti predložijo do datuma pregleda (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled ali ne, je razvidno iz iz šifre zdravstvene storitve XXXK oziroma iz opisa XYXYXY -kontrolni pregled).