Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje na tečaju ukrepov zdravstva v primeru množičnih nesreč

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes udeležila tečaja ukrepov zdravstva v primeru množičnih nesreč, ki se ga udeležujejo osebe, ki se ukvarjajo z reševanjem in pomočjo poškodovancev na terenu. Pristop in način reševanja se v primeru množičnih nesreč povsem spremeni, saj je potrebno s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število ljudi.

 

V zadnjih sedmih letih smo imeli v Sloveniji povprečno 1 do 2 množični nesreči letno. Vsak tak dogodek maksimalno obremeni zdravstveni sistem. Ob takem dogodku je nujen pravilen odziv, da se preprečijo nepotrebne izgube življenj in zdravja.

 

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je ob tej priložnosti je povedala:

 

"Spoštovani udeleženke in udeleženci vaje, 

 

vsem lep pozdrav. 

 

Zelo me veseli, da lahko nagovorim toliko ekip Nujne medicinske pomoči, pripadnikov Civilne zaščite, Policije, pripadnikov Gasilske zveze in Slovenske vojske pri usposabljanju oziroma na vaji za primer množične nesreče, kot vas je danes tukaj. To pove, da se zavedate, kot ekipe in kot posamezniki, kako pomembno je, da ste usposobljeni za dogodke, ki terjajo od vsakega maksimalen napor in seveda znanje ter praktično usposobljenost, da boste tudi v prihodnje tako učinkoviti pri pomoči in reševanju prebivalcev in premoženja.  

 

Uspešnost delovanja zdravstva ob množičnih nesrečah je namreč v današnjem vedno bolj odvisnem in zato ranljivem okolju odvisna od učinkovitih priprav na takšen dogodek.

 

Zadnjih 30 let so izredni dogodki v obliki katastrof vplivali na življenje več kot 800 milijonov ljudi na planetu in povzročili obsežne in boleče izgube. Najbolj pogosto v prometu, potem v  naravnih nesrečah in  v industrijskih nesrečah velikih razsežnosti. 

 

Prav tako se še vedno soočamo z vojnimi žarišči in spopadi, povečuje se število terorističnih dejanj in izbruhov nalezljivih bolezni, ne samo novih oblik, vračajo se tudi tiste, za katere smo bili že gotovi, da smo jih izkoreninili. Tu mislim tudi na vnovičen pojav ošpic v sosednjih in bližnjih državah.  

 

Slovenija je majhna evropska država, vendar nam zato, kot so pokazali konkretni primeri, ni prizaneseno. Tudi mi se soočamo s številnimi izrednimi dogodki. Služba nujne medicinske pomoči v situacijah, ki jih sama s svojimi viri ne more rešiti, sodeluje z drugimi službami, največkrat s sosednjimi službami NMP, z gasilsko reševalno službo in s policijo. To so tudi službe, ki imajo sposobnost hitrega odziva na nujne dogodke. 

 

Naj spomnim, da v okviru Slovenskega zdravniškega društva deluje Sekcija za ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah, ki je nastala na pobudo članov iz združenja kirurgov travmatologov in reševalcev v zdravstvu. Sekcija aktivno sodeluje tudi z Evropskim združenjem za travmatološko in urgentno kirurgijo ter ima vzpostavljeno formalno sodelovanje s sosednjim hrvaškim združenjem za urgentno medicino in kirurgijo. Tudi njih prav lepo pozdravljam. Slovenska sekcija je nastala na pobudo članov iz združenja kirurgov travmatologov in reševalcev v zdravstvu. 

 

Na ministrstvu za zdravje smo ponosni in zelo cenimo delo vseh omenjenih služb in strokovnjakov in se jim ob tej priložnosti osebno in v imenu ministrstva zahvaljujem, saj gredo njihova dejanja mnogokrat čez okvir nujne pomoči. So plemenita in izjemno požrtvovalna. Ministrstvo za zdravje bo podpiralo takšne in podobne oblike izobraževanja, saj so jamstvo za uspešno obvladovanje kriznih razmer in jamstvo za varnost vas, ki tudi sami tvegate, in tistih, ki jih rešujete.

 

Hvala."