Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje obiskala obiskala Center za zdravljenje bolezni otrok (CZBO) Šentvid pri Stični

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc z ekipo je danes obiskala Center za zdravljenje bolezni otrok (CZBO) Šentvid pri Stični. Z vovodstvom zavoda so govorili predvsem o predlaganih investicijah, saj je predvidena gradnja novega objekta, rekonstrukcija že obstoječega objekta in nabava opreme za kuhinjo, bolniške sobe in garderobe. Z rekonstrukcijo in novogradnjo bi zavod izboljšal funkcionalnost obstoječih objektov, povečala bi se požarna varnost, zmanjšale bi energetske izgube in pridobili dodatne površine za izvajanje dejavnosti.

Ministrica za zdravje MIlojka Kolar Celarc je pofvedala, da je ocenjena vrednost investicije z vključenim DDV v optimalni varianti znaša 3,5 mio EUR in da bi Ministrstvo za zdravje zagotovilo 3,4 mio EUR.