Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Jožica Maučec Zakotnik se je udeležila konference "Politike za enakost pri staranju: vseživljenjski pristop"

Državna sekretarka ga. Jožica Maučec Zakotnik se je 25. januarja 2018 na Brdu pri Kranju udeležila dvodnevne Konference na visoki ravni na temo "Politike za enakost pri staranju: vseživljenjski pristop", ki je potekala v soorganizaciji Vlade Republike Slovenije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). 

 

Konferenco sta otvorila minister za zunanje zadeve g.Karl Erjavec in ga.Gabriela Ramos, vodja kabineta generalnega sekretarja OECD, posebna svetovalka in šerpa za države G20.

 

Na konferenci so bila v okviru štirih panelov obravnavana vprašanja glede razvoja v zgodnjem otroštvu, zagotavljanju enakega dostopa do zdravstvene preventive in zdravstvenega varstva, ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter zagotavljanja aktivnejše vloge starejših na trgu dela.

 

Državna sekretarka ga.Jožica Maučec Zakotnik je vodila panel o zagotavljanju enakega dostopa do zdravstvene preventive in zdravstvenega varstva. V svoji predstavitvi je poudarila, da je preventiva pomemben sestavni del zdravstvenega varstva v Sloveniji, kjer je zdravstvo dostopno vsem državljanom v enaki meri, zato ne preseneča, da ima Slovenija eno najnižjih stopenj neizpolnjenih zdravstvenih potreb v Evropi. Izpostavila je tudi uspešnost  programov zgodnjega odkrivanja  raka in problematiko čakalnih dob.

 

V uvodu v razpravo je  direktor za zaposlovanje, delo in socialne zadeve pri OECD, dr. Stefano Scarpetta, podal informacije glede napredka pri povečanju pričakovane življenjske dobe v OECD državah, pri čemer razlike med državami članicami še vedno ostajajo. Omenil je, da na neenakosti v zdravju vpliva več faktorjev (osebni dohodek, brezposelnost, družbeno-gospodarski razlogi, izobrazba, zgodnje otroštvo),zato potrebujemo dolgoročno multi-dimenzionalno strategijo, ki bo vsem omogočila dostop do zdravstva.

 

Argentinski minister za zdravje dr.Adolfo Rubinstein je glede stanja v Argentini  poudaril, da si vlada prizadeva  zagotoviti univerzalen, pravičen in enoten sistem zdravstvenega varstva, saj je sedanji zelo fragmentiran. Napovedal je   prioritete Argentine v času predsedovanja G20, kot so odprava neenakosti v zdravju, odpornost na protimikrombna zdravila (antimikrobna odpornost: AMR), preventiva na področju obvladovanja debelosti  (še posebej med otroki).

 

Predstavnica Ministrstva za solidarnosti in zdravje Francije, ga.Elvire Aronica je podala informacijo o pripravi nove Nacionalne zdravstvena strategija (2017), ki opredeljuje promocijo zdravja in preventivo, kot ključni za razvoj učinkovitega zdravstvenega sistema. V Franciji tudi sicer izvajajo številne ukrepe s področja preventive v zdravstvu.

 

G.Hans-Horst Konkolewsky, generalni sekretar Mednarodnega združenja za socialno varnost in g. Phil O'Reilly iz  Svetovalnega odbora OECD za poslovne zadeve in industrijo, sta spregovorila o vidikih varnosti in zdravja na delovnem mestu, kjer zaznavajo številne pasti za zdravje in zdravo staranje, kot je na primer umrljivost zaradi slabih delovnih pogojev in bolezni, ki se razvijejo zaradi povečanega stresa in  prevelike obremenjenosti.  Potrebno je ustvariti okolje, ki omogoča enake priložnosti za vse, tudi za ranljive skupine (npr. migrante, starejše). Zaradi staranja prebivalstva je potrebno zagotoviti učinkovito delo za starejše delavce in ne razmišljati o tem kako jih bo mogoče  nadomestili z mlado delovno silo. Zato je nujno na politični ravni zagotoviti hitro in učinkovito ukrepanje, predvsem na področju obvladovanja duševnih bolezni, raziskovanja, priprave  smernic in strategij usmerjenih v enako obravnavo vseh delavcev na trgu dela.

 

Na koncu panelne razprave je državna sekretarka ga.Jožica Maučec Zakotnik seznanila prisotne, da je Vlada RS ravno v času poteka te konference potrdila Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018 – 2028, na podlagi katerega si bodo ključni akterji v Sloveniji prizadevali za odpravo obstoječe neenakosti na področju duševnega zdravja.