Skoči na vsebino

NOVICA

Prvič v zgodovini vzpostavljamo enotno vstopno točko nujne medicinske pomoči

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, mag. Darko Čander, vodja Službe za razvoj in organizacijo dejavnosti nujne medicinske pomoči, mag. Vlasta Kovačič Mežek, pomočnica generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko as. Andrej Fink, MSHS (ZDA) in vodja reševalne postaje UKC Ljubljana so danes na skupni novinarski konferenci predstavili novosti s področja dispečerske službe zdravstva.


Na novinarski konferenci je ministrica uvodoma poudarila, da Slovenija po več kot 20-ih letih dobiva enotno vstopno točko nujne medicinske pomoči in s tem stopa ob bok evropskim državam. "Na ministrstvu smo postopke za reorganizacijo in nadgradnjo sistema NMP v celovit in evropsko primerljiv sistem začeli takoj po nastopu mandata. V prvem koraku smo dokončali izgradnjo mreže desetih novih urgentnih centrov, v drugem pa vzpostavljamo novo Dispečersko službo zdravstva. Ob tem smo tudi poskrbeli za osnovne pravne podlage v obliki prenovljenega Pravilnika o službi NMP, ki prinaša v sistem NMP določene novosti, kot so že omenjeni urgentni centri, prvi posredovalci in dispečerska služba," je pojasnila ministrica.


Pri vzpostavljanju sistema je Ministrstvo za zdravje intenzivno sodelovalo z izvajalci NMP in drugimi pristojnimi službami, lokalnimi oblastmi in na podlagi široke javne razprave sistem NMP prilagodili potrebam in željam prebivalstva ter stroke. Posledično se je v sistem vložilo tudi dodatna finančna sredstva, tako za enote v ZD, kjer smo kadrovsko okrepili ekipe NMP ter sledili ločevanju NMP od dela zdravnika v redni ambulanti,  kot tudi dodatna sredstva za delovanje UC, kjer se dodatno financira nove dejavnosti, kot sta triaža in opazovalna enota.
"Zelo sem zadovoljna in ponosna, da z reorganizacijo službe NMP in razvojem dispečerske službe z dispečerskimi centri stopamo v korak z razvitimi državami. Prebivalcem Slovenije bomo s to nadgradnjo sistema NMP zagotovili enako dostopnost do storitev nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov na območju celotne države. S tem bomo izboljšali kakovost storitev nujne medicinske pomoči in povečali možnosti dolgoročnega preživetja in kakovost preživetja v primerih izven-bolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanj."
Ostali govorci so predstavili nekaj ključnih novosti.  Z vzpostavitvijo dispečerske službe v zdravstvu  bomo:
o zagotovili enako dostopnost do nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov na območju celotne države,
o izboljšali kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšali dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih izven bolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanjih,
o racionalizirali delovanje nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov in
o izboljšali pripravljenost zdravstva za delovanje v primeru posebnih oz izrednih dogodkov, npr. množičnih nesreč.
Dispečerska služba zdravstva bo:
o delovala neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu,
o sprejemala nujne klice z zdravstvenega področja,
 klic v sili: 112
 naročanje prevozov pacientov: 1994 in eNaročanje
o spremljala, razporejala in koordinirala delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči, ekip helikopterske nujne medicinske pomoči in ekip izvajalcev nenujnih  prevozov.
o Poleg tega bo vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov, ki so vključeni v mrežo NMP

Dispečarska služba zdravstva bo usmerjala najbližje mobilne enote na kraj dogodka po vnaprej določenih kriterijih -  odposlana bo najbližja mobilna enota nujne medicinske pomoči, ne glede na občino, v kateri je do dogodka prišlo. Odločitev o najprimernejši ekipi za izvoz bo prav tako sprejel zdravstveni dispečer na podlagi analize klica in ocene konkretne situacije v skladu z odločitvenim modelom »Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč«.
S 1. marcem 2018 bo začela delovati dispečerska služba zdravstva. Začetek operativnega delovanja dispečerskih centrov zdravstva pričakujemo:
o  v mesecu aprilu Dispečerski center zdravstva Ljubljana,
o  v mesecu maju Dispečerski center zdravstva Maribor.
Dokončna vzpostavitev Dispečerske službe zdravstva je predvidena do konca leta 2019. Ti datumi so odvisni od poteka postopkov javnega naročanja za zagotovitev prostorskih (DCZ Ljubljana) in tehnoloških pogojev (DMR sistem radijskih zvez, celovita informacijska rešitev) za nemoteno delovanje. 
Po Pravilniku  o dispečerski službi zdravstva to službo zdravstva upravlja UKC Ljubljana. Služba bo organizirana kot posebna organizacijska enota UKC. Posebna projektna skupina že pripravlja postopke za začetek delovanja službe in njeno končno vzpostavitev.
Eden od pogojev za vzpostavitev ter delovanje dispečerske službe zdravstva so tudi usposobljeni zdravstveni dispečerji, kar določa drugi odstavek 28. člena Pravilnika o službi NMP. Ministrstvo za zdravje je zato financiralo izobraževanja za delo v dispečerski službi zdravstva, in sicer:
o konec leta 2016 v višini približno 30.000 EUR in
o spomladi 2017 v višini 17.000 evrov.

Ministrica je v zaključku poudarila, da gre za kompleksen projekt, s katerim bomo na področju celotne države dosegli enotnost v strokovnosti, organiziranosti, opremljenosti in delovanju. "Ob tej priložnosti se zahvaljujem celotni ekipi na ministrstvu in posebni projektni skupini v okviru UKC Ljubljana, ki so izjemno zahteven in kompleksen projekt uspešno pripeljali do zadnje faze realizacije," je dejala.

 

PP prezentacija

logo