Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje se je udeležila proslave ob 70-letnici SB Jesenice

Ministrica za zdravje se je v sredo, 11. 4. 2018, udeležila proslave ob 70.letnivi SB Jesenice. Ob tej priložnosti je povedala: "Spoštovani Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, Spoštovano vodstvo bolnišnice Jesenice, spoštovani predsednik Združenja zdravstvenih zavodov gospod Metod Mezek, župani, spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi gostje, dovolite, da se najprej zahvalim vsem, ki so in ste soustvarjali in prispevali k častitljivi 70. obletnici Splošne bolnišnice Jesenice in ob tej priložnosti vsem iskreno čestitam.


Bolnišnica Jesenice se ponaša z bogato tradicijo bolnišnične in ambulantno-specialistične zdravstvene oskrbe na sekundarni ravni za prebivalce Gorenjske in okoliških regij.

 

Pacienta imamo - ves mandat skupaj z mojimi sodelavci - v središču zdravstvenega sistema in izjemno me veseli, da tako ravnate tudi v bolnišnici Jesenice.

 

Dovolite, da se ozrem na pot, ki smo jo skupaj z bolnišnico Jesenice prehodili v mojem mandatu. V letu 2016 smo sodelovali v projektu upravljanja s čakalnimi dobami, kjer smo tudi od vas, na osnovi vsakodnevne prakse, prejeli veliko dragocenih predlogov za spremembo zakonodaje. Vaša priporočila smo upoštevali ob pripravi novele Zakona o pacientovih pravicah.

 

SB Jesenice danes predstavlja napredno okolje za uvedbo vrste informacijskih rešitev, ki pacientom omogoča prijaznejšo in učinkovito obravnavo z orodji informacijske tehnologije. Kar me posebej veseli je vaša proaktivnost. Niste pasivno čakali, da vam rešitev nekdo predlaga , ampak ste bili sami "lokomotiva" za uvedbo rešitev. Gotovo vaša angažiranost temelji na prepričanju, da stavek "se ne da" v bolnišnici Jesenice ni v uporabi.

 

Skupaj z sodelavci Osnovnega zdravstva Gorenjske ste v letu 2017 prvi v Sloveniji začeli izvajati projekt ePosvet. Ta predstavlja pomemben korak naprej v povezovanju primarnega in sekundarnega nivoja, saj omogoča posvetovanje napotnega zdravnika z ustreznim specialistom preko sodobnih komunikacijskih poti. Med drugim omogoča vpogled v  pacientovo zdravstveno dokumentacijo, ki jo ima njegov izbrani osebni zdravnik. S povezavo do zdravstvenih zapisov, ki se shranjujejo v elektronski obliki – v Centralnem registru pacientovih podatkov in mu lahko rečemo kar pacientov zdravstveni karton, ima izbrani specialist dostop do vseh dotedanjih preiskav, izvidov, zdravljenj.

 

Mnenje lahko oblikuje brez ponovnega pregleda. Tudi tako se razvija pacientu bolj prijazna obravnava, aktivno pa se zmanjšuje tudi delež napotitev s primarne in sekundarne ravni; predvsem pa delež neustreznih napotitev na sekundarno raven. Povabili smo vas, da ste to izkušnjo delili s kolegi po Sloveniji.

 

Vzpostavili ste primer dobre prakse, ki ga v letošnjem letu širimo na vso Slovenijo. Splošna bolnišnica Jesenice je med prvimi bolnišnicami v Sloveniji, ki je prepoznala dobrobit paliativnega pristopa pri vodenju bolnikov z napredovano neozdravljivo kronično boleznijo. Svojo vizijo, ki postavlja v središče celostno obravnavo bolnika, ste razširili preko zidov bolnišnice. Z vzpostavitvijo mobilne paliativne enote zagotavljate podporo bolnikom in njihovim svojcem v domačem okolju. Na voljo je 24ur/7 dni dostopna mobilna številka, na katero se obračajo tudi strokovni delavci. Bolnišnica je to dejavnost v okviru lastnih sredstev financirala in omogočala že od leta 2011, letos pa smo ji s Splošnim dogovorom zagotovili tudi sistemske vire financiranja.

 

Veseli me, da je Ministrstvo za zdravje zmoglo prispevati k investicijam v vaš zavod. Gotovo je nepozabno za vse zdravstvene delavce in paciente obdobje, ko ste  požrtvovalno, brez pritoževanj delali in zdravili pod vojaškim šotorom Role 2. Tako ste pričakali  nov urgentni center, ki je, kot je rekel eden od vaših zdravnikov – Houston. Z njimsmo izenačili obravnavo življenjsko ogroženih prebivalcev Gorenjske regije z drugimi po Sloveniji. Nabavili smo medicinske opremo, s katero v bolnišnici opravljate preglede za program SVIT, pomemben preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Zavedajmo se, da Svit dobesedno rešuje življenja, zato naj posebej opozorim vse, ki na dom prejmejo vabilo, da se nanj odzovejo.

 

Vašo bolnišnico smo vključili v energetsko in požarno sanacijo, ki naj bi se začela izvajati letos. Investicija v energetsko sanacijo bo predvidoma septembra 2018 prijavljena tudi za evropska sredstva. Ocenjena vrednost celotne investicije je okoli 5 milijonov evrov.

 

Predstavili ste mi tudi vaše želje o gorenjski regijski bolnišnici. Vaši načrti so smeli, jaz jih podpiram, a o njih bosta odločala prihodnji minister za zdravje in nova vlada. Verjamem, da bodo prisluhnili potrebam prebivalcev gorenjske regije.

 

V soboto, 7. aprila smo obeležili Svetovni dan zdravja. Letos je bil posvečen aktualni temi univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva. Ponosna sem, da smo v tem mandatu uspeli sprejeti številne zakone in zagotovili dodatna finančna sredstva, ki povečujejo dostopnost prebivalcev do zdravstvenih storitev.

 

V mojem ministrskem mandatu sem izkusila, da so težnje po privatizaciji zdravstva v Sloveniji velike. Ljudje in različne interesne skupine zelo radi populistično zagovarjajo dostopno zdravstvo, ko pa je potrebno sprejeti odločitve v tej smeri, nastopi vrsta domnevno nepremostljivih ovir in se ne da ničesar spremeniti. Zato tudi ni bil sprejet, čeprav je napisan, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Naši sosedje, Avstrijci, s katerimi se tako radi primerjamo, so prepoznali pasti več zdravstvenih zavarovalnic in v koalicijsko pogodbo zapisali zavezo, da jih bodo oklestili na največ pet. Tudi to me utrjuje v prepričanju, da smo na pravi poti in mora slovensko zdravstvo ostati dostopno, pravično in solidarno.

 

Prepričana sem, da boste v SB Jesenice, tako kot doslej, z veseljem odpirali vrata novim izzivom, pa naj gre za zakonodajo, nove metode in tehnologije diagnostike ali zdravljenja, ki bodo še bolj prijazne do pacienta in bodo povečevale uspešnost zdravljenja. Pri tem vam želim obilo uspeha.

 

Iskrene čestitke vsem še enkrat in hvala lepa za vašo nesebično pomoč in požrtvovalno delo s pacienti."