Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje ne neformalnem srečanju ministrov za zdravje EU

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes, 22.4.2018 udeležila Neformalnega  srečanja  ministrov za zdravje v Sofiji v Bolgariji. Ministri so razpravljali o ukrepih za bolj zdrave prehranjevalne navade otrok, o prihodnosti zdravja  v EU ter o učinkovitosti, dostopnosti in razpoložljivosti zdravil na EU trgih.   


Ministrica Kolar Celarčeva je predstavila uspehe slovenskega Nacionalnega  programa o  prehrani  in telesni dejavnosti za zdravje, se zavzela za ukrepe skupne kmetijske politike, ki prispevajo k boljšemu zdravju ter podprla skupne ukrepe na EU ravni na področju regulacije oglaševanja nezdravih živil otrokom. 


Slovenija se je zavzela za  oblikovanje pravil  za označevanje alkoholnih pijač na EU ravni, s poudarkom na pravici potrošnika do celovite informacije o izdelkih. 

 

V razpravi o prihodnosti zdravja v EU so se ministri strinjali, da morata biti področje zdravja  in zdravstvenega varstva umeščena v politike na EU ravni, saj je napredek na področju zdravja predpogoj za ekonomski in socialni razvoj Skupnosti. Ministri so se zavzeli tudi za enoten program javnega zdravja in za več sodelovanja na EU ravni, ob upoštevanju pristojnosti držav članic. 

 

Zagotavljanje učinkovitosti, dostopnosti in razpoložljivosti zdravil je v vitalnem interesu vseh držav članic, se posebej v kontekstu zagotavljanja inovativnih zdravil. Potrebna je nadgradnja sodelovanja držav članic na področju ocenjevanja zdravstvenih tehnologij ter sodelovanje v okviru  pristojnih nacionalnih organov za določanje in povračil cen zdravil. Ministrica Kolar Celarčeva se  je zavzela za sodelovanje strokovnjakov in izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ki naj jih finančno podpre tudi Evropska komisija.