Skoči na vsebino

NOVICA

Natanko pred desetimi leti je bila na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) slikana prva ženska v programu za raka dojk DORA.

Natanko pred desetimi leti je bila na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) slikana prva ženska v Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA. Danes je program po obsežni širitvi in s centralizirano vodenim izvajanjem po visokih evropskih smernicah kakovosti enakopravno dostopen za vse slovenske ženske v starosti od 50 do 69 let. Od začetka delovanja programa so opravili 312.262 mamografij in odkrili raka pri 2.004 ženskah. Zdaj, ko je program DORA dostopen po celi Sloveniji, je ključni cilj v naslednjih 10 letih zmanjšati umrljivost žensk v navedeni starosti, ko je rak dojk najpogostejši, za 25 do 30 %. Slikanja dojk v programu DORA se je v desetih letih povprečno udeležilo 73 % vabljenih žensk.

 

Začetki programa DORA
Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, je leta 2002 potrdila, da je dovolj znanstvenih dokazov za to, da populacijski presejalni programi lahko zmanjšajo breme smrti zaradi raka dojk. Slovenija se je odločila slediti evropskim priporočilom in se začela pripravljati na uvedbo presejalnega programa za raka dojk. Priprave so potekale na Onkološkem inštitutu Ljubljana med leti 2003 in 2007, ko je načrt centraliziranega presejanja za raka dojk v Sloveniji potrdil tudi Zdravstveni svet. 21. aprila 2008 je program DORA začel delovati na Onkološkem inštitutu Ljubljana, ko je bila slikana prva ženska. Poleg OI so program DORA na začetku izvajali še v mobilnih enotah na širšem območju Ljubljane, nato pa se je slikanje žensk z mamografijo razširilo v Splošno bolnišnico Trbovlje, Zdravstveni dom Ljubljana, Zdravstveni dom Maribor in Univerzitetni klinični center Maribor.  

Širitev programa DORA po Sloveniji
Leta 2015 so partnerji programa Ministrstvo RS za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Onkološki inštitut Ljubljana kot nosilec programa DORA pripravili nov strateški načrt širitve do leta 2020. Revizijo prvotnega koncepta širjenja programa za vse slovenske ženske v starosti od 50 do 69 let so narekovale predvsem zaostrene finančne razmere v državi. Ključni novosti novega načrta širitve sta bili uporaba obstoječih digitalnih mamografov v zdravstvenih ustanovah po Sloveniji in širitev znanja za delo v programu DORA na sodelujoče izvajalce. Po novem načrtu širitve se je program DORA najprej širil v Splošno bolnišnico Ptuj (2015), Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošno bolnišnico Izola, Splošno bolnišnico Nova Gorica in Zdravstveni dom Novo mesto (2016) ter nato v letu 2017 še v murskosoboško, slovenjgraško in celjsko splošno bolnišnico. S tem je postal program DORA dostopen za vse slovenske ženske med 50. in 69. letom, kar je pogoj za doseganje ključnega cilja programa zgodnjega odkrivanja raka dojk DORA, zmanjševanja umrljivosti v ciljni populaciji za 25 do 30 %. 

V letu 2018 je z začetkom delovanja programa DORA v Zdravstvenem domu Celje, mobilni enoti OI na Jesenicah in začetkom slikanja na mamografu v Splošni bolnišnici Brežice dosežen tudi cilj, da so vse ustrezne ženske iz cele Slovenije aktivno vabljene v program DORA. Letos se načrtuje tudi otvoritev presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kamor bodo ženske iz severovzhodne Slovenije vabljene na nadaljnje preiskave in zdravljenje.

V 10 letih odkritih 2.000 rakov, večinoma na začetni stopnji 
Od aprila 2008, ko je bila na OI slikana prva ženska, do aprila 2018 so v programu DORA opravili 312.262 mamografij in pri 2.004 ženskah odkrili raka dojk, ki ga ženske večinoma niso same zatipale. Zgodnje odkrivanje raka dojk, ko še ni tipnih ali vidnih sprememb, omogoča večjo verjetnost ozdravitve in bolj kakovostno življenje žensk, pri katerih je bil rak dojk ugotovljen. Od začetka uvedbe programa DORA je bila udeležba vabljenih žensk 73 %, kar je med drugim potrditev, da program izvajajo na učinkovit in ženskam prijazen način. Za zniževanje umrljivosti v ciljni populaciji je pomembno, da se najmanj 70 % žensk odzove vabilu na presejalno mamografijo, ki je edina strokovno priznana metoda za zgodnje odkrivanje raka dojk, ko še niso vidni ali tipni znaki bolezni. Danes v programu DORA izvajajo slikanje žensk na 20 mamografskih aparatih po vsej Sloveniji (https://dora.onko-i.si/presejalni-centri/), kamor letno vabijo okoli 140.000 žensk. Vsi presejalni centri programa DORA delujejo po enotnih standardih kakovosti, v njih pa poteka stalen strokovni nadzor.
Program DORA prepoznan kot odlična zdravstvena storitev
Program DORA je centralizirano voden in organiziran populacijski program, ki slovenskim ženskam med 50. in 69 letom starosti zagotavlja enakopraven dostop do sistema zgodnjega odkrivanja in pravočasne obravnave raka dojk. Deluje po visokih evropskih smernicah kakovosti, kar omogoča stalen nadzor skozi celoten postopek izvajanja presejalnega programa za raka dojk – slikanje, odčitavanje mamografskih slik in nadaljnja obravnava. Poleg tega si sodelavci v programu DORA prizadevajo, da ne le s svojo strokovnostjo, temveč tudi s prijaznostjo, ustvarjajo program DORA prijazen, učinkovit in uspešen. V slovenskem zdravstvenem sistemu je prepoznan kot odlična zdravstvena storitev, ki izkazuje transparentne in jasno merljive učinke tudi s pomočjo enotne informacijske tehnologije in stalnega izobraževanja zaposlenih. Na ta način je prepoznan tudi kot dober primer državnega presejalnega programa za raka v Evropi in svetu. 
 

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je 20. aprila udeležila slavnostne prireditve ob 10. obletnici delovanja programa Dore.

 

Ob tem je poudarila:"Moja osebna izkušnja s programom Dora je odlična. Delo je izvrstno in tekoče organizirano, osebje pa je zelo prijazno in vedno na voljo za razlage in odgovore.  
Pri  hvaljenju programa Dora nisem osamljena. Zelo zadovoljne so z njim tudi druge ženske.
Kot veste,  so v Sloveniji vse ženske v starosti od 50 do 69 let povabljene v presejalni program DORA. To je izjemen dosežek, ki nas postavlja ob bok najnaprednejšim državam. Prav vse ženske v  omenjeni starostni skupini v Sloveniji so deležne enako kakovostne storitve za zgodnje odkrivanje raka na dojki. Zgodaj odkrit rak pa vodi k boljšim izidom zdravljenja in večji kakovosti življenja. 
Če pri slikanju odkrijejo sumljive spremembe, ženske hitro povabijo na dodatno diagnostiko. Tudi zdravljenje, če je sum potrjen, je hitro in  z vsemi najsodobnejšimi zdravili tako na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot v UKC Maribor.  
Tudi program DORA potrjuje, da v slovenskem zdravstvu znamo izpeljati velike in zahtevne projekte, če dobro načrtujemo in kot partnerji sodelujemo. Ministrstvo, plačnik, stroka, izvajalci  in predstavniki ali predstavnice bolnikov. Skupaj za družbo zdravja!    
V programu DORA se ženske srečajo z usposobljenim, motiviranim in dobro organiziranim osebjem v presejalnih centrih po vsej Sloveniji. Povezuje jih profesionalnost in zavezanost h kakovosti, nad katero bdi Strokovni svet na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. 
Danes je čas za čestitke in zahvale. Zaslužijo si jih tisti, ki so leta 2008 s programom Dora začeli. In vsi, ki smo sodelovali, da je danes program Dora dostopen vsem ženskam v Sloveniji.
Dovolite, da izkoristim današnjo priložnost  in povabim vse prebivalke in prebivalce, naj se odzovejo povabilom na odlično organizirane in učinkovite presejalne programe ZORA, SVIT in DORA, ki dokazano rešujejo življenja!  Naj bo naš moto še naprej Skupaj za družbo zdravja!"