Skoči na vsebino

NOVICA

Direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo Tatjana Buzeti nagovorila udeležence prve konference o neformalni oskrbi v Sloveniji

Direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo Tatjana Buzeti je danes nagovorila udeležence prve konference o neformalni oskrbi v Sloveniji. Ob tej priložnosti je povedala:"Spoštovani neformalni oskrbovalci, cenjeni gosti, udeleženke in udeleženci. V veselje mi je, da sem danes z vami in vas lahko pozdravim v imenu Ministrstva za zdravje, saj je neformalna oskrba pomemben steber dolgotrajne oskrbe in brez nje zdravstveni in socialni sistemi tako pri nas kot v Evropi ne bi mogli funkcionirati. Kljub temu formalna in neformalna oskrba na žalost še vedno ne delujeta z roko v roki. Pri soočanju z izzivi starajoče se družbe in rastjo potreb po oskrbi pa je povezanost obeh v smiselno celoto, nujna, tako zaradi zmanjševanja obremenjenosti neformalnih oskrbovalcev kot zaradi zagotavljanja finančne in kadrovske vzdržnosti sistema.

 

Zato smo tudi pri pripravi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi predlagali večjo podporo neformalnim oskrbovalcem in razbremenitev posameznikov ter družine. Dolgotrajna oskrba mora biti univerzalna pravica, dostopna vsem ne glede na socialno ekonomski status ali starost. Predlog zakona uvaja nove mehanizme in orodja za večjo integracijo socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe, vse od enotnega načina ocenjevanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, do interdisciplinarnih mobilnih timov, integriranega nadzora in seveda tudi integrirane mreže izvajalcev, povezovanja formalne in neformalne oskrbe ter krepitev koordinacije na vseh nivojih.

 

Upamo, da bo tudi naslednja vlada prepoznala nujnost ureditve tega področja in z enako intenzivnostjo kot smo to počeli v preteklih dveh letih, poskušala doseči tako politični kot strokovni konsenz za sprejetje potrebnega zakona.

Zato so srečanja, kot je današnje, zelo pomembna, da se poslušamo in zbližamo stališča ter na osnovi dobrih praks in konstruktivne razprave izboljšamo predlog zakonodajnih rešitev. Samo v sodelovanju in s povezovanjem bomo lahko uspešno naslovili kompleksen izziv, ki ga predstavlja ureditev dolgotrajne oskrbe.

 

Naj bo današnja konferenca prva v vrsti povezovalnih srečanj in ustvarimo vzdušje za ustvarjalno in konstruktivno razpravo. Hvala."