Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za zdravje na posvetu ob Svetovnem dnevu brez tobaka

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes udeležila nacionalnega posveta ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2018 z naslovom "Tobak in bolezni srca in ožilja". Posvet je potekal na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. ministrica je na posvetu povedala:

 

"Kot vsako leto, želimo tudi letos ob Svetovnem dnevu brez tobaka opozoriti na škodljive posledice kajenja in na ukrepe ter aktivnosti, s katerimi prispevamo k zmanjšanju rabe tobaka in njenih posledic. Letošnji Svetovni dan brez tobaka poteka pod globalnim geslom "Tobak in bolezni srca in ožilja".

Tobak še vedno ostaja najpomembnejši preprečljivi vzrok za prezgodnjo obolevnost in umrljivost tako v Sloveniji kot v svetu. Globalna epidemija tobaka vsako leto zahteva več kot 7 milijonov žrtev. V Sloveniji pa zaradi bolezni, ki jih pripisujemo kajenju, vsak dan umre 10 oseb. Raba tobaka je, takoj za visokim krvnim tlakom, drugi vodilni razlog za bolezni srca in ožilja ter prispeva k približno 12 odstotkom vseh smrti zaradi bolezni srca. To je dejstvo, s katerim je javnost premalo seznanjena.

Cilj Svetovne zdravstvene organizacije ob letošnjem Svetovnem dnevu brez tobaka je povečati ozaveščenost o učinkih rabe tobaka na zdravje srca in ožilja. Hkrati pa  spodbuditi države, naj okrepijo izvajanje dokazano učinkovitih ukrepov, ki jih vsebuje Okvirna konvencija SZO za nadzor nad tobakom. Skupaj s Slovenijo je konvencijo ratificiralo že 181 držav in je ena najširše sprejetih konvencij v zgodovini Združenih narodov.

Vesela in s ponosom lahko povem, da smo v Sloveniji s skupnimi prizadevanji države, stroke in civilne družbe že uvedli večino ukrepov Okvirne konvencije.

Marca 2017 je v veljavo stopil Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih, s katerim smo v naš pravni red prenesli novo evropsko Direktivo o tobačnih in povezanih izdelkih. Hkrati smo na podlagi Okvirne Konvencije in priporočil stroke uvedli tudi popolno prepoved oglaševanja, sponzoriranja in doniranja, razstavljanja in promocije tobačnih in povezanih izdelkov ter enotno embalažo, ki je namenjena predvsem zmanjševanju privlačnosti embalaže in s tem začetkov kajenja med otroki in mladimi. Od marca 2017 dalje je prepovedano tudi kajenje v vseh vozilih v prisotnosti mladoletnih oseb, v letu 2018 pa uvajamo tudi dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov. Dovoljenje bo za prodajalce obvezno, odvzeli pa ga bomo v primeru prepovedanega oglaševanja in prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim.

Sprejetje nove, strožje zakonodaje je ključni del celovitega pristopa za nadzor nad tobakom. Ob sprejetju zakona smo hkrati zagotovili tudi občutno povečanje sredstev za programe izobraževanja in ozaveščanja javnosti, opuščanje kajenja ter programe povezovanja in mreženja nevladnih organizacij na področju tobačne politike, vključno s programi spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih. Vesela sem, da smo z dodatnimi sredstvi lahko razširili tudi delovanje brezplačne telefonske številke za pomoč pri opuščanju kajenja, ki je objavljena na embalaži tobačnih izdelkov. Od leta 2017 dalje je številka 080 2777 na voljo vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Od uvedbe širitve urnika se je povečalo tudi število klicev. 

V mesecu septembru in oktobru 2017 je ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), policijo in nevladnimi organizacijami v podporo izvajanju zakonodaje izvajalo tudi široko medijsko kampanjo, ki je bila namenjena ozaveščanju in informiranju javnosti glede škodljivosti kajenja v vozilih v navzočnosti mladoletnih oseb. Kampanjo bomo ponovili tudi v letošnjem letu.

Sporočili so mi, da je danes med občinstvom veliko število zdravstvenih delavcev, kar me izredno veseli, saj ste prav vi tisti, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami neposredno pomagate ljudem in imate zelo pomembno vlogo tako pri preventivi kot pri zdravljenju.

Slovenija se je pridružila najnaprednejšim državam na področju nadzora nad tobakom prav zaradi sodelovanja in podpore državi s strani Svetovne zdravstvene organizacije, mednarodnih in domačih strokovnjakov ter civilne družbe. Vsem omenjenim se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljujem in ponovno poudarjam, da lahko le skupaj ustvarimo družbo zdravja."